Tags : , , , ,

Đánh bài online ăn tiền thật với Baccarat tại casino ManilaCách đánh bài đổi thưởng, online ăn tiền thật với Baccarat tại casino Manila 

Giới thiệu bài Bonus Baccarat Bạn ở đây: Bài Baccarat > Bài Baccarat nhiều người chơi > Giới thiệu bài Baccarat nhiều người chơi

Casino Baccarat


Giới thiệu bài Baccarat nhiều người chơi.

Bài Baccarat nhiều người chơi được tiến hành với tám bộ bài tiêu chuẩn gồm 52 lá được 


Người chia bài xào và đặt vào Hộp chia.

Trò chơi này:


Bạn ở đây: Bài Baccarat > Bài Baccarat nhiều người chơi > Thanh toán ván chơi.

Thanh toán ván chơi

Tất cả các con số cho biết tỷ lệ trả cho mỗi kết hợp tay bài.

·         Khoản trả thông thường

Tiền trả cho các tay bài thắng:

Kết hợp tay bài
Tỷ lệ
Cược cửa nhà cái
1:1
Cược cửa người chơi
1:1
Cược cửa hòa
8:1
Cược bài cặp phía nhà cái
11:1
Cược bài cặp phía người chơi
11:1


OpenVí dụ:

1.    OpenTay bài của người chơi thắng

Bạn đặt cược 10 đồng vào cửa Người chơi. Bạn được chia:


Bạn có số điểm là 8.

Nhà cái được chia:


Nhà cái có số điểm là 6 nên tay bài của bạn thắng tay bài của Nhà cái.

Bạn được trả theo tỷ lệ 1:1 cho mỗi tay bài thắng của Người chơi. Vậy, số tiền bạn được trả là 10 đồng đã cược x 2 = 20 đồng.

Công thức thắng
Tỷ lệ
1:1
Mô tả thắng
1 nhân với số tiền cược thông thường của bạn, cộng với chính số tiền cược thông thường đó.

1 được tính theo tỷ lệ bằng cách chia 1 cho 1.
Số tiền cược
10 đồng
Tính toán
1 / 1 = 1 x 10 đồng cược thông thường = 10 đồng thắng cược + 10 đồng cược thông thường = 20 đồng

Open2. Tay bài của Nhà cái thắng

Bạn cược 20 đồng vào cửa Nhà cái. Bạn được chia:


Bạn có số điểm là 7.

Nhà cái được chia:

Nhà cái có số điểm là 9 nên họ thắng tay bài của bạn.

Do bạn cược tay bài của Nhà cái thắng, bạn được trả theo tỷ lệ 1:1, trừ 5% tiền hoa hồng trên số tiền thắng cược. Vậy, số tiền bạn được trả là 20 đồng thắng cược - 5% tiền hoa hồng + 20 đồng đã cược = 39 đồng thắng cược.

3. Tay bài cặp phía người chơi thắng

Bạn cược 10 đồng vào cửa Người chơi, 5 đồng vào cửa cược cặp phía người chơi và bắt đầu ván chơi. Bạn được chia:
Bạn có số điểm là 8 và các lá bài được hiển thị tạo thành tay bài Cặp.

Bạn được trả với tỷ lệ 11:1 cho số tiền thưởng. Vậy, số tiền bạn được trả là 5 đồng cược phụ x 12 = 60 đồng.

Nhà cái được chia:
Nhà cái có số điểm là 6, vì vậy tay bài của bạn thắng tay bài của Nhà cái.

Bạn được trả theo tỷ lệ 1:1 cho mỗi tay bài thắng của Người chơi. Vậy, số tiền bạn được trả là 10 đồng đã cược x 2 = 20 đồng.

Tổng số tiền bạn được trả là 20 đồng thắng cược thông thường + 60 đồng thắng cược phụ = 80 đồng.Mục đích của ví dụ này là để giúp bạn hiểu cách tính tiền trả cho người chơi. Ván chơi, các lá bài, các vị trí cược và tiền trả thực tế có thể khác tại sòng bạc bạn chơi.

·         Khoản trả thưởng
Nếu bạn có một tay bài thưởng, tỷ lệ trả tiền cho bạn sẽ phụ thuộc vào việc tay bài thưởng của bạn thắng với biên độ điểm là bao nhiêu.

Số tiền thưởng là:

Kết hợp tay bài
Tỷ lệ
Tay bài không tự nhiên thắng với 9 điểm
30:1
Tay bài không tự nhiên thắng với 8 điểm
10:1
Tay bài không tự nhiên thắng với 7 điểm
6:1
Tay bài không tự nhiên thắng với 6 điểm
4:1
Tay bài không tự nhiên thắng với 5 điểm
2:1
Tay bài không tự nhiên thắng với 4 điểm
1:1
Tay bài tự nhiên thắng
1:1
Tay bài tự nhiên hòa
hòa


Ví dụ:

Trò chơi A có các tiêu chuẩn sau:    

1.    Các cược phụ giúp bạn đạt điều kiện được trả thêm.
2.    Đặt cược phụ là không bắt buộc.
3.    Tiền thắng cược thông thường được thêm vào tiền thắng cược thưởng.

Bạn cược 10 đồng vào một cửa Người chơi, cược 5 đồng vào cược Thưởng của người chơi và bắt đầu ván chơi. Bạn được chia:

Bạn có một Tay bài tự nhiên với số điểm là 9.

Nhà cái được chia:

Nhà cái có một Tay bài tự nhiên với số điểm là 8, vì vậy tay bài của bạn thắng tay bài của Nhà cái.

Bạn được trả theo tỷ lệ 1:1 cho mỗi tay bài thắng của Người chơi.Vậy, số tiền bạn được trả là 10 đồng đã cược x 2 = 20 đồng.

Ngoài ra, tay bài của bạn thắng bằng Tay bài tự nhiên, vì thế bạn được trả theo tỷ lệ 1:1 cho số tiền bạn cược vào cược Thưởng của người chơi. Vì thế, số tiền bạn được trả là 5 đồng tiền cược x 2 = 10 đồng.

Tổng số tiền bạn được trả là 20 đồng cược vào cửa người chơi + 10 đồng cược vào cược Thưởng của người chơi = 30 đồng.Mục đích của ví dụ này là để giúp bạn hiểu cách tính tiền trả cho người chơi. Ván chơi, các lá bài, các vị trí cược và tiền trả thực tế có thể khác tại sòng bạc bạn chơi.


Chú ý:
·         Cược cửa nhà cái được trả sau khi trừ 5% tiền hoa hồng.
·         Chỉ các cược thắng mới bị tính 5% tiền hoa hồng.
Tại game đánh bài đổi thưởng, online ăn tiền thật với Baccarat tại casino Manila 

Bạn ở đây: Bài Baccarat > Bài Baccarat nhiều người chơi > Luật chơi

Luật chơi

Hãy nhấp vào các liên kết để biết thêm thông tin về luật chơi.
·         Quy định chung
1.    Mọi khoản cược phải được đặt và xác nhận trong thời gian cược.
2.    Nếu bạn không xác nhận các cược trong thời gian cược, chúng sẽ không được tính cho ván chơi hiện tại.
3.    Người chơi sẽ luôn được chia lá bài đầu tiên trước lá bài đầu tiên của Nhà cái.
4.    Già, Đầm, Bồi và Mười có số điểm bằng 0.
5.    Nếu tay bài của Nhà cái và tay bài của bạn có giá trị bằng nhau, hai tay bài sẽ hòa.
6.    Hỏng chức năng sẽ hủy tất cả các lượt chơi và thanh toán.
·         Luật cược và trả tiền
1.    Bạn có thể đặt cược kép vào cửa cược hòa và cược nhà cái hoặc cược người chơi. Mỗi cược được giải quyết độc lập.
2.    Nếu bạn đã đặt cược vào cửa cược hòa và thắng cược, bạn được trả theo tỷ lệ 8:1 cho số tiền cược thông thường của bạn.
3.    Nếu bạn chỉ đặt cược cửa Người chơi hoặc Nhà cái mà hai tay bài hòa, bạn sẽ được trả lại tiền cược.
4.    Cược cửa nhà cái được trả sau khi trừ 5% tiền hoa hồng.
5.    Chỉ các cược thắng mới bị tính 5% tiền hoa hồng.
6.    Tiền thắng cược thông thường được thêm vào tiền thắng cược thưởng.
·         Luật lá bài thứ ba
1.    Nếu Người chơi dừng và tay bài của Nhà cái có giá trị bằng 5 hoặc thấp hơn, Nhà cái sẽ nhận được lá bài thứ ba.
2.    Nếu tay bài của Nhà cái hoặc Người chơi có giá trị bằng 8 hoặc 9, cả hai tay bài sẽ tự động dừng. 
Luật này quan trọng hơn tất cả các luật khác.
3.    Nếu tay bài của Người chơi có giá trị bằng 5 hoặc thấp hơn, Người chơi sẽ nhận được lá bài thứ ba.
4.    Nếu Người chơi nhận được lá bài thứ ba, hãy sử dụng bảng dưới đây để xác định 
xem liệu Nhà cái có nhận được lá bài thứ ba hay không:
Giá trị tay bài của Nhà cái
(Hai lá bài)
Giá trị lá bài thứ ba của Người chơi

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7
Dừng
Dừng
Dừng
Dừng
Dừng
Dừng
Dừng
Dừng
Dừng
Dừng
6
Dừng
Dừng
Dừng
Dừng
Dừng
Dừng
Dừng
Dừng
5
Dừng
Dừng
Dừng
Dừng
Dừng
Dừng
4
Dừng
Dừng
Dừng
Dừng
3
Dừng
2
1
0

·         Luật cược phụ thưởng

1.    Cược phụ thưởng giúp bạn đạt điều kiện được trả thưởng. Thêm
2.    Các cửa cược phụ thưởng bao gồm:
·         Cược Thưởng của nhà cái
·         Cược Thưởng của người chơi
·         Đặt cược phụ là không bắt buộc.
·         Cược phụ được đặt trước khi bất kỳ tay bài nào được chia.
·         Nếu bạn có một tay bài thưởng, tỷ lệ trả tiền cho bạn 
sẽ phụ thuộc vào việc tay bài thưởng của bạn thắng với biên độ điểm là bao nhiêu.
·         Luật cược phụ thưởng bổ sung
·         Cược phụ thưởng giúp bạn đạt điều kiện được trả thưởng. Thêm
·         Các cược thêm bổ sung trong mỗi trò chơi và sòng bạc là khác nhau. Sòng bạc của bạn có thể không có đủ các cược thêm này.
·         Cược thưởng bổ sung là:
·         Cược lớn
·         Cược nhỏ
·         Cược cửa rồng
·         Cược cửa hổ
·         Cược hòa rồng và hổ
·         Có thể bỏ cửa cược lớn và cược nhỏ sau một số vòng chia bài từ hộp chia. Tính năng này có thể không có ở sòng bạc của bạn.
·         Đặt cược phụ là không bắt buộc.
·         Cược phụ được đặt trước khi bất kỳ tay bài nào được chia.


Bạn ở đây: Bài Baccarat > Bài Baccarat nhiều người chơi > Điểm của lá bài

Điểm của lá bài

Mỗi lá bài được chia có một số điểm. 
Các tay bài thắng được xác định bằng tổng số điểm của tay bài và tay bài với số điểm gần 9 nhất sẽ thắng.

Nếu giá trị vượt quá 9, điểm được tính thành phần đơn vị của giá trị tay bài.


Ví dụ:

Tay bài này có tổng số điểm bằng 8 + 7 = 15:


Giá trị của tay bài cao hơn 9, vì vậy phần giá trị hàng chục sẽ không được tính. Vậy, số điểm của tay bài này là 5.Mục đích của ví dụ này là để giúp bạn hiểu cách tính tiền trả cho người chơi. Ván chơi, các lá bài, các vị trí cược và tiền trả thực tế có thể khác tại sòng bạc bạn chơi.

Số điểm của các lá bài là:

Tên lá bài
Số điểm
Chín
9
Tám
8
Bảy
7
Sáu
6
Năm
5
Bốn
4
Ba
3
Hai
2
Át
1
Già
0
Đầm
0
Bồi
0
Mười
0

Bạn ở đây: Bài Baccarat > Bài Baccarat nhiều người chơi > Chơi trò chơi

Chơi trò chơi

Mục đích của trò chơi là dự đoán xem tay bài của Nhà cái hay của Người chơi sẽ gần hơn với giá trị 9, hay hai tay bài sẽ hòa.

Chơi:

1.    Nhấp vào nút Chip yêu cầu trong khu vực Chọn chip để chọn kích cỡ chip bạn muốn cược. OpenLàm cách nào?
·         Nhấp vào các mũi tên trong Chọn chip để xem thêm các kích cỡ chip khác.
2.    Đặt cược. OpenLàm cách nào?
·         Nhấp vào giữa vòng tròn cược ở khu vực chơi để chọn số chip bạn muốn cược. OpenCó những loại cược nào?
·         Cược cửa nhà cái
·         Cược cửa người chơi
·         Cược cửa hòa
·         Cược bài cặp phía nhà cái
·         Cược bài cặp phía người chơi
·         Cược Thưởng của nhà cái
·         Cược Thưởng của người chơi
·         Cược lớn
·         Cược nhỏ
·         Cược cửa rồng
·         Cược cửa hổ
·         Cược hòa rồng và hổ
·         Để tăng cược, hãy nhấp vào cược bạn muốn tăng. Cột chip tăng tương ứng với kích thước chip đang được chọn.
·         Để giảm hoặc hủy một cược, 
nhấp chuột phải lên cược bạn muốn giảm hoặc hủy. Cột chip giảm tương ứng với kích thước chip đang được chọn.


Chú ý:
Các tùy chọn về sòng bạc giữa các trò chơi và sòng bạc là khác nhau. 
Sòng bạc của bạn có thể không có đủ tất cả các tùy chọn này.


Mẹo:
Nếu sòng bạc của bạn không cho phép bạn nhấp chuột phải:

1.    Để giảm hoặc hủy một cược, giữ phím Ctrl trên bàn phím và nhấp chuột trái lên cược bạn muốn giảm hoặc hủy. Cột chip giảm tương ứng với kích thước chip đang được chọn.

1.    OpenCác tùy chọn cược khácXóa cược

Để hủy tất cả các cược khỏi bàn chơi, hãy nhấp vào nút Hủy cược. Các khoản cược sẽ được xóa khỏi bàn. 
Bạn chỉ có thể xóa các cược chưa xác nhận khỏi bàn chơi.

Cược lại


Để đặt cùng một số chip như ván chơi trước của bạn, 
hãy nhấp vào nút Cược lại. Các chip được đặt trên bàn.

Hoàn tác

Để hoàn tác thay đổi gần nhất bạn thực hiện với các cược được đặt trên bàn, hãy nhấp vào nút Hoàn tác
Thay đổi gần nhất của bạn đã bị hủy.


Hoàn tác

Để thay thế cược gần nhất bạn hủy bằng cách sử dụng nút Hoàn tác, hãy nhấp vào nút Khôi phục
Cược của bạn được đặt trên bàn.

3.    Xác nhận cược. OpenLàm cách nào?


Xác nhận cược

Nhấp vào nút Xác nhận để xác nhận cược của bạn trước khi thời gian cược hoàn thành. 
Các cược không được xác nhận sẽ tự động bị hủy khỏi bàn chơi khi thời gian cược kết thúc.

4.    Người chia bài chia hai tay bài, một cho Nhà cái và một cho Người chơi. 
Mỗi tay bài được chia hai hoặc ba lá bài.
5.    Các tay bài được so sánh.
·      Nếu bạn có một tay bài thắng, bạn sẽ được trả theo Tiền trả cho trò chơi. 
Thêm
·      Nếu bạn có một tay bài thưởng và tay bài này thắng, bạn sẽ được trả theo 
Tiền trả thưởng. Thêm
·      Nếu bạn không có tay bài thắng, ván chơi kết thúc và bạn có thể chơi lại.

Bạn ở đây: Bài Baccarat > Bài Baccarat nhiều người chơi > Tự động cược Open

Tự động cược

Tự động cược cho phép bạn tự động chơi nhiều ván chơi liên tiếp mà không cần tương tác với phần mềm.

Bạn có thể tùy chỉnh cài đặt cho Tự động cược và dừng. Các tùy chọn bao gồm:
·         OpenCài đặt cược
·         Lựa chọn kích cỡ chip.Làm cách nào?
·         Nhấp vào nút Chip yêu cầu trong khu vực Chọn chip để chọn kích cỡ chip bạn muốn cược.
·         Nhấp vào các mũi tên trong Chọn chip để xem thêm các kích cỡ chip khác.
·         Đặt cược. OpenLàm cách nào?
·         Nhấp vào khu vực cược bắt buộc để đặt cược trên bàn chơi.
·         Bạn cũng có thể nhập một số tiền ở khu vực cược bắt buộc để đặt cược trên bàn chơi.
·         Để tăng cược, hãy nhấp vào cược bạn muốn tăng. vjkCột chip tăng tương ứng với kích thước chip đang được chọn.
·         OpenCác tùy chọn cược khác


Xóa cược 

Để hủy tất cả các cược khỏi bàn chơi, hãy nhấp vào nút Hủy cược. Các khoản cược sẽ được xóa khỏi bàn. 
·         OpenCài đặt dừng

·         Sau khi số vòng bạn đã nhập hoàn thành 

Dừng phiên Tự động cược sau khi hoàn thành số vòng cược đã nhập.

·         Tổng số tiền thắng 

Dừng phiên Tự động cược nếu số tiền cược tăng một lượng như đã nhập.

·         Tổng số tiền thua 

Dừng phiên Tự động cược nếu số tiền cược giảm một lượng như đã nhập.

OpenĐể cấu hình cài đặt Tự động cược:
 . OpenLàm cách nào?
1.    Mở sảnh chính.
2.    Nhấp vào tab Loại ván chơi để chọn loại ván chơi mong muốn.
3.    Nhấp vào tab Trò chơi để chọn chế độ chơi mong muốn.
4.    Nhấp vào ô thông tin Người chia bài để chọn một Người chia bài.
5.    Nhấp vào bàn bạn muốn chơi.
2.    Nhấp vào nút Tự động cược.
3.    Chọn các cài đặt Tự động cược của bạn.
4.    Nhấp vào nút OK.
OpenĐể xem thông tin về các ván Tự động cược bạn đang chơi:

1.    Nhấp vào nút Menu. Menu Tùy chọn sẽ được hiển thị.
2.    Nhấp vào tùy chọn Tự động cược của tôi.


Chú ý:
Tính năng Tự động cược chỉ kích hoạt từ vòng cược tiếp theo.

Bạn ở đây: Bài Baccarat > Bài Baccarat nhiều người chơi > Lịch sử trò chơi

Lịch sử trò chơi

Lịch sử trò chơi cho phép bạn xem thông tin về ván bạn đang chơi.

Bạn có thể xem giá trị các tay bài được chia và kết quả của một vòng trong ván bạn đang chơi. Open
Các số liệu thống kê gồm có:


·         Giá trị tay bài 

Hiển thị danh sách các giá trị tay bài cho các tay bài được chia trong mỗi vòng của ván bạn đang chơi.

·         Kết quả 

Hiển thị danh sách các loại cược cho các tay bài thắng trong mỗi vòng của ván bạn đang chơi.

Trong lịch sử, các tay bài thắng được biểu diễn Opennhư sau:

·         Người chơi được biểu diễn bằng chữ cái P.
·         Nhà cái được biểu diễn bằng chữ cái B.
·         Hòa được biểu diễn bằng chữ cái T.


Chú ý:
Lịch sử trò chơi sẽ được đặt lại về không sau khi bộ bài được xào.


Bạn ở đây: Bài Baccarat > Bài Baccarat nhiều người chơi > Menu Tùy chọn sòng bạc

Menu Tùy chọn sòng bạc

Cho phép bạn tùy chỉnh các cài đặt về sòng bạc. 

Các tùy chọn bao gồm:

·         OpenCược tự động của tôi

Cho phép bạn xem thông tin về số liệu thống kê cách chơi Tự động cược hiện tại của bạn cho các bàn chơi khác nhau.


Mẹo:
Nhấp vào nút Dừng để dừng tính năng Tự động cược tại một bàn chơi cụ thể.

·         OpenTùy chọn

Cho phép bạn thay đổi các cài đặt về âm thanh, hiển thị và ván chơi.

·         OpenÂm thanh
Bật hoặc tắt tất cả các hiệu ứng âm thanh, âm nhạc và âm thanh. 
Điều khiển mức âm lượng cho tất cả các tùy chọn âm thanh.

·         OpenHiển thị
Cấu hình chất lượng video và kích thước màn hình video trong ván chơi.


Mẹo:
Nhấp vào hộp kiểm Cho phép để chọn chất lượng video theo khả năng truyền trực tuyến của bạn.

·         OpenTrò chơi

·         Cho phép bạn cấu hình giao diện mặc định cho mỗi cửa sổ ván chơi mới. Các tùy chọn bao gồm:
·         Giao diện trò chơi
·         Giao diện sòng bạc
·         Cho phép bạn giữ nguyên các cược thắng của bạn trên bàn để sử dụng trong ván chơi tiếp theo.


Mẹo:
Nhấp vào nút Khôi phục cài đặt mặc định để áp dụng lại các tùy chọn mặc định và thay thế mọi thay đổi bạn vừa thực hiện.

·         OpenGiao dịch ngân hàng

Mở hệ thống Ngân hàng.

·         OpenTrang web người chia bài

Mở Trang web người chia bài hiển thị hồ sơ của mỗi Người chia bài.

·         OpenTrung tâm trợ giúp

Mở hệ thống Trợ giúp của sòng bạc.

·         OpenKiểm tra chơi

Mở hệ thống PlayCheck.

·         OpenChuyển giao diện
Cho phép bạn thay đổi giao diện cửa sổ trò chơi hiện tại. Thêm

Các tùy chọn bao gồm:

·         Giao diện trò chơi
·         Giao diện sòng bạc
·         OpenChế độ toàn màn hình

Mở sòng bạc ở chế độ Toàn màn hình.
·         OpenĐóng bàn chơi

Đóng bàn bạn đang chơi. Bạn sẽ tự động trở về sảnh chính của sòng bạc.

OpenThay đổi các tùy chọn về sòng bạc:

1.    Nhấp vào nút Menu. Menu Tùy chọn sẽ được hiển thị.
2.    Chọn các cài đặt bắt buộc.


Chú ý:
Các tùy chọn về sòng bạc giữa các trò chơi và sòng bạc là khác nhau. Sòng bạc của bạn có thể không có đủ tất cả các tùy chọn này.


Bạn ở đây: Bài Baccarat > Bài Baccarat nhiều người chơi > Giao diện trò chơi

Giao diện trò chơi

Giao diện trò chơi là cách thể hiện bàn chơi trong một ván chơi. 
Khi bạn lần đầu mở một loại trò chơi, bạn sẽ được chọn một Giao diện trò chơi.

Sòng bạc có hai giao diện trò chơi:

·         Giao diện trò chơi
·         Giao diện sòng bạc


Mẹo:
Bạn có thể cấu hình giao diện trò chơi bằng cách nhấp vào nút Menu và chọn tùy chọn Giao diện.


Bạn ở đây: Bài Baccarat > Bài Baccarat nhiều người chơi > Chỗ ngồi

Chỗ ngồi

Trò chơi nhiều người chơi là những trò chơi chung, bạn chơi tại cùng bàn chơi với những người chơi khác mà không phải cạnh tranh nhau để giành giải thưởng.
Bạn có thể nhìn thấy biệt hiệu và hành vi cược của những người chơi khác.

Bạn có thể chọn được xếp chỗ tự động vào một chỗ ngồi cụ thể khi mở một bàn chơi. 
Bạn cũng có thể chuyển chỗ ngồi tại bàn chơi trong một ván chơi.

Ghế trống được hiển thị ở sảnh chính và trên bàn chơi. 
Mỗi bàn chơi nhiều người chơi có thể có tối đa bảy chỗ ngồi.

OpenĐể chọn một chỗ ngồi cụ thể, bạn làm như sau:

1.    Nhấp vào nút Ngồi trên bàn chơi trong khu vực Chọn bàn chơi ở sảnh chính. 
Nếu chỗ ngồi đó trống, bạn sẽ được ngồi ở vị trí đã chọn.


Mẹo:
Để được tự động xếp chỗ vào một chỗ ngồi cụ thể tại bàn chơi, hãy nhấp vào bất kỳ đầu trên bàn chơi trong khu vực Chọn bàn chơi ở sảnh chính.

OpenĐể đứng lên và chuyển chỗ ngồi, bạn làm như sau:

1.    Nhấp vào nút Ngồi có trên bàn chơi. Bạn sẽ được chuyển đến chỗ ngồi bạn chọn.


Mẹo:
Tại một bàn chơi bài Blackjack, bạn có thể đứng lên khỏi một chỗ ngồi và tiếp tục chơi bằng cách sử dụng tính năng Cược phía sau.


Bạn ở đây: Bài Baccarat > Bài Baccarat nhiều người chơi > Ô Tin trực tiếp

Ô tin trực tiếp

Cho phép bạn xem bảng video trực tiếp về các diễn biến trong một phòng ở xa.

Nhấp vào nút Video để thay đổi các cài đặt bảng video trực tiếp. Đây là:

·         OpenChất lượng

·         OpenThủ công
Bạn có thể điều chỉnh thủ công chất lượng bảng video trực tiếp bằng cách sử dụng thanh trượt Chất lượng.
·         OpenTự động
Tự động điều chỉnh chất lượng bảng video trực tiếp.
·         OpenTải lại
Tải lại bảng video trực tiếp

·         OpenBật
Bật bảng video trực tiếp Để tắt bảng video trực tiếp, hãy nhấp vào Tắt.


Chú ý:
Các điều khiển ô Bảng trực tiếp trong giao diện Trò chơi và giao diện Sòng bạc có thể khác nhau. Giao diện của bạn có thể không có đủ tất cả các điều khiển sẵn có.


Bạn ở đây: Bài Baccarat > Điểm thưởng bài Baccarat > Giới thiệu bài Bonus Baccarat

Giới thiệu bài Bonus Baccarat

Bài Bonus Baccarat được tiến hành với tám bộ bài tiêu chuẩn gồm 52 lá 
được Người chia bài xào và đặt vào Hộp chia.

Trò chơi này:

·         Có Người chia bài trực tiếp.
·         Trả cho các cược Nhà cái thắng sau khi trừ 5% tiền hoa hồng trên tổng số tiền thắng cược.
·         Có tỷ lệ cao.
·         Có những loại cược khác nhau:
·         Cược cửa nhà cái
·         Cược cửa người chơi
·         Cược cửa hòa
·         Cược bài cặp phía nhà cái
·         Cược bài cặp phía người chơi
·         Cược Thưởng của nhà cái
·         Cược Thưởng của người chơi
·         Cược lớn
·         Cược nhỏ
·         Cược cửa rồng
·         Cược cửa hổ
·         Cược hòa rồng và hổ


Liên kết nhanh

·         Thanh toán ván chơi
·         Luật chơi
·         Điểm của lá bài
·         Chơi trò chơi
·         Mua tiền cược

ClosedTính năng Trò chơi nâng caoBạn ở đây: Bài Baccarat > Điểm thưởng bài Baccarat > Thanh toán ván chơi

Thanh toán ván chơi

Tất cả các con số cho biết tỷ lệ trả cho mỗi kết hợp tay bài.

·         OpenKhoản trả thông thường

Tiền trả cho các tay bài thắng:

Kết hợp tay bài
Tỷ lệ
Cược cửa nhà cái
1:1
Cược cửa người chơi
1:1
Cược cửa hòa
8:1
Cược bài cặp phía nhà cái
11:1
Cược bài cặp phía người chơi
11:1


OpenVí dụ:

1.    OpenTay bài của người chơi thắng

Bạn đặt cược 10 đồng vào cửa Người chơi. Bạn được chia:


Bạn có số điểm là 8.

Nhà cái được chia:


Nhà cái có số điểm là 6 nên tay bài của bạn thắng tay bài của Nhà cái.

Bạn được trả theo tỷ lệ 1:1 cho mỗi tay bài thắng của Người chơi. 
Vậy, số tiền bạn được trả là 10 đồng đã cược x 2 = 20 đồng.

Công thức thắng
Tỷ lệ
1:1
Mô tả thắng
1 nhân với số tiền cược thông thường của bạn, cộng với chính số tiền cược thông thường đó.

1 được tính theo tỷ lệ bằng cách chia 1 cho 1.
Số tiền cược
10 đồng
Tính toán
1 / 1 = 1 x 10 đồng cược thông thường = 10 đồng thắng cược + 10 đồng cược thông thường = 20 đồng

2.    OpenTay bài của Nhà cái thắng

Bạn cược 20 đồng vào cửa Nhà cái. Bạn được chia:


Bạn có số điểm là 7.

Nhà cái được chia:


Nhà cái có số điểm là 9 nên họ thắng tay bài của bạn.

Do bạn cược tay bài của Nhà cái thắng, bạn được trả theo tỷ lệ 1:1, trừ 5% tiền hoa hồng trên số tiền thắng cược. 
Vậy, số tiền bạn được trả là 20 đồng thắng cược - 5% tiền hoa hồng + 20 đồng đã cược = 39 đồng thắng cược.
3.    OpenTay bài cặp phía người chơi thắng

Bạn cược 10 đồng vào cửa Người chơi, 5 đồng vào cửa cược cặp phía người chơi và bắt đầu ván chơi. Bạn được chia:

Bạn có số điểm là 8 và các lá bài được hiển thị tạo thành tay bài Cặp.

Bạn được trả với tỷ lệ 11:1 cho số tiền thưởng. Vậy, số tiền bạn được trả là 5 đồng cược phụ x 12 = 60 đồng.

Nhà cái được chia:


Nhà cái có số điểm là 6, vì vậy tay bài của bạn thắng tay bài của Nhà cái.

Bạn được trả theo tỷ lệ 1:1 cho mỗi tay bài thắng của Người chơi. 
Vậy, số tiền bạn được trả là 10 đồng đã cược x 2 = 20 đồng.

Tổng số tiền bạn được trả là 20 đồng thắng cược thông thường + 60 đồng thắng cược phụ = 80 đồng.Mục đích của ví dụ này là để giúp bạn hiểu cách tính tiền trả cho người chơi. Ván chơi, các lá bài, các vị trí cược và tiền trả thực tế có thể khác tại sòng bạc bạn chơi.

·         Openkhoản trả thưởng

Nếu bạn có một tay bài thưởng, tỷ lệ trả tiền cho bạn sẽ phụ thuộc vào việc tay bài thưởng của bạn thắng với biên độ điểm là bao nhiêu.

Số tiền thưởng là:

Kết hợp tay bài
Tỷ lệ
Tay bài không tự nhiên thắng với 9 điểm
30:1
Tay bài không tự nhiên thắng với 8 điểm
10:1
Tay bài không tự nhiên thắng với 7 điểm
6:1
Tay bài không tự nhiên thắng với 6 điểm
4:1
Tay bài không tự nhiên thắng với 5 điểm
2:1
Tay bài không tự nhiên thắng với 4 điểm
1:1
Tay bài tự nhiên thắng
1:1
Tay bài tự nhiên hòa
hòa


OpenVí dụ:

Trò chơi A có các tiêu chuẩn sau:    

1.    Các cược phụ giúp bạn đạt điều kiện được trả thêm.
2.    Đặt cược phụ là không bắt buộc.
3.    Tiền thắng cược thông thường được thêm vào tiền thắng cược thưởng.

Bạn cược 10 đồng vào một cửa Người chơi, 
cược 5 đồng vào cược Thưởng của người chơi và bắt đầu ván chơi. Bạn được chia:Bạn có một Tay bài tự nhiên với số điểm là 9.

Nhà cái được chia:

Nhà cái có một Tay bài tự nhiên với số điểm là 8, vì vậy tay bài của bạn thắng 
tay bài của Nhà cái.

Bạn được trả theo tỷ lệ 1:1 cho mỗi tay bài thắng của Người chơi.
Vậy, số tiền bạn được trả là 10 đồng đã cược x 2 = 20 đồng.

Ngoài ra, tay bài của bạn thắng bằng Tay bài tự nhiên, 
vì thế bạn được trả theo tỷ lệ 1:1 cho số tiền bạn cược vào cược Thưởng của người chơi. 
Vì thế, số tiền bạn được trả là 5 đồng tiền cược x 2 = 10 đồng.

Tổng số tiền bạn được trả là 20 đồng cược vào cửa người chơi + 10 đồng cược vào cược Thưởng của người chơi = 30 đồng.Mục đích của ví dụ này là để giúp bạn hiểu cách tính tiền trả cho người chơi. 
Ván chơi, các lá bài, các vị trí cược và tiền trả thực tế có thể khác tại sòng bạc bạn chơi.

·         OpenKhoản trả thưởng bổ sung

Các cược thêm bổ sung trong mỗi trò chơi và sòng bạc là khác nhau. 
Sòng bạc của bạn có thể không có đủ các cược thêm này.

Tiền trả cho các tay bài thắng:

Kết hợp tay bài
Tỷ lệ
Cược lớn
0,5:1
Cược nhỏ
1,5:1
Cược cửa rồng
1:1
Cược cửa hổ
1:1
Cược hòa rồng và hổ
8:1


OpenVí dụ:

Trò chơi A có các tiêu chuẩn sau:

1.    Các cược phụ giúp bạn đạt điều kiện được trả thêm.
2.    Đặt cược phụ là không bắt buộc.
3.    Tiền thắng cược thông thường được thêm vào tiền thắng cược thưởng.

Bạn đặt 10 đồng tiền cược vào cửa Người chơi, đặt 5 đồng vào cược cửa rồng. 
Bạn được chia:


 

Bạn có số điểm là 9.

Nhà cái được chia:

 

Nhà cái có số điểm là 6, vì vậy tay bài của bạn thắng tay bài của Nhà cái.

Bạn được trả theo tỷ lệ 1:1 cho mỗi tay bài thắng của Người chơi. 
Vậy, số tiền bạn được trả là 10 đồng đã cược x 2 = 20 đồng.

Ngoài ra, là bài đầu tiên Người chơi được chia có giá trị là 8, còn lá bài đầu tiên 
Nhà cái được chia có giá trị là 6.

Vì vậy, lá bài đầu tiên Người chơi được chia có giá trị cao hơn lá bài đầu tiên 
Nhà cái được chia. 
Bạn được trả với tỷ lệ 1:1 cho số tiền bạn cược vào cược 
cửa rồng. Số tiền bạn được trả là 5 đồng đã cược x 2 = 10 đồng.

Tổng số tiền bạn được trả là 20 đồng cược vào cửa Người chơi + 10 đồng vào cược cửa rồng = 30 đồng.Mục đích của ví dụ này là để giúp bạn hiểu cách tính tiền trả cho người chơi. 
Ván chơi, các lá bài, các vị trí cược và tiền trả thực tế có thể khác tại sòng bạc 
bạn chơi.


Chú ý:
·         Cược cửa nhà cái được trả sau khi trừ 5% tiền hoa hồng.
·         Chỉ các cược thắng mới bị tính 5% tiền hoa hồng.Bạn ở đây: Bài Baccarat > Điểm thưởng bài Baccarat > Luật chơi

Luật chơi

Hãy nhấp vào các liên kết để biết thêm thông tin về luật chơi.

·         OpenQuy định chung

1.    Mọi khoản cược phải được đặt và xác nhận trong thời gian cược.
2.    Nếu bạn không xác nhận các cược trong thời gian cược, chúng sẽ không được tính cho ván chơi hiện tại.
3.    Người chơi sẽ luôn được chia lá bài đầu tiên trước lá bài đầu tiên của Nhà cái.
4.    Già, Đầm, Bồi và Mười có số điểm bằng 0.
5.    Nếu tay bài của Nhà cái và tay bài của bạn có giá trị bằng nhau, hai tay bài sẽ hòa.
6.    Hỏng chức năng sẽ hủy tất cả các lượt chơi và thanh toán.
·         OpenLuật cược và trả tiền

1.    Bạn có thể đặt cược kép vào cửa cược hòa và cược nhà cái hoặc cược người chơi. Mỗi cược được giải quyết độc lập.
2.    Nếu bạn đã đặt cược vào cửa cược hòa và thắng cược, bạn được trả theo tỷ lệ 8:1 cho số tiền cược thông thường của bạn.
3.    Nếu bạn chỉ đặt cược cửa Người chơi hoặc Nhà cái mà hai tay bài hòa, bạn sẽ được trả lại tiền cược.
4.    Cược cửa nhà cái được trả sau khi trừ 5% tiền hoa hồng.
5.    Chỉ các cược thắng mới bị tính 5% tiền hoa hồng.
6.    Tiền thắng cược thông thường được thêm vào tiền thắng cược thưởng.
·         OpenLuật lá bài thứ ba

1.    Nếu Người chơi dừng và tay bài của Nhà cái có giá trị bằng 5 hoặc thấp hơn, 
Nhà cái sẽ nhận được lá bài thứ ba.
2.    Nếu tay bài của Nhà cái hoặc Người chơi có giá trị bằng 8 hoặc 9, cả hai tay bài sẽ tự động dừng. 
Luật này quan trọng hơn tất cả các luật khác.
3.    Nếu tay bài của Người chơi có giá trị bằng 5 hoặc thấp hơn, 
Người chơi sẽ nhận được lá bài thứ ba.
4.    Nếu Người chơi nhận được lá bài thứ ba, hãy sử dụng bảng dưới đây để xác định xem liệu Nhà cái có nhận được lá bài thứ ba hay không:

Giá trị tay bài của Nhà cái
(Hai lá bài)
Giá trị lá bài thứ ba của Người chơi

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7
Dừng
Dừng
Dừng
Dừng
Dừng
Dừng
Dừng
Dừng
Dừng
Dừng
6
Dừng
Dừng
Dừng
Dừng
Dừng
Dừng
Dừng
Dừng
5
Dừng
Dừng
Dừng
Dừng
Dừng
Dừng
4
Dừng
Dừng
Dừng
Dừng
3
Dừng
2
1
0

·         OpenLuật cược phụ thưởng

1.    Cược phụ thưởng giúp bạn đạt điều kiện được trả thưởng. Thêm
2.    Các cửa cược phụ thưởng bao gồm:
·         Cược Thưởng của nhà cái
·         Cược Thưởng của người chơi
·         Đặt cược phụ là không bắt buộc.
·         Cược phụ được đặt trước khi bất kỳ tay bài nào được chia.
·         Nếu bạn có một tay bài thưởng, tỷ lệ trả tiền cho bạn sẽ phụ thuộc vào việc tay bài thưởng của bạn thắng với biên độ điểm là bao nhiêu.
·         OpenLuật cược phụ thưởng bổ sung

·         Cược phụ thưởng giúp bạn đạt điều kiện được trả thưởng. Thêm
·         Các cược thêm bổ sung trong mỗi trò chơi và sòng bạc là khác nhau. Sòng bạc của bạn có thể không có đủ các cược thêm này.
·         Cược thưởng bổ sung là:
·         Cược lớn
·         Cược nhỏ
·         Cược cửa rồng
·         Cược cửa hổ
·         Cược hòa rồng và hổ
·         Có thể bỏ cửa cược lớn và cược nhỏ sau một số vòng chia bài từ hộp chia. Tính năng này có thể không có ở sòng bạc của bạn.
·         Đặt cược phụ là không bắt buộc.
·         Cược phụ được đặt trước khi bất kỳ tay bài nào được chia.


Bạn ở đây: Bài Baccarat > Điểm thưởng bài Baccarat > Điểm của lá bài

Điểm của lá bài

Mỗi lá bài được chia có một số điểm. 
Các tay bài thắng được xác định bằng tổng số điểm của tay bài và tay bài với số điểm gần 9 nhất sẽ thắng.

Nếu giá trị vượt quá 9, điểm được tính thành phần đơn vị của giá trị tay bài.


OpenVí dụ:

Tay bài này có tổng số điểm bằng 8 + 7 = 15:
Giá trị của tay bài cao hơn 9, vì vậy phần giá trị hàng chục sẽ không được tính. Vậy, số điểm của tay bài này là 5.Mục đích của ví dụ này là để giúp bạn hiểu cách tính tiền trả cho người chơi. Ván chơi, các lá bài, các vị trí cược và tiền trả thực tế có thể khác tại sòng bạc bạn chơi.

Số điểm của các lá bài là:

Tên lá bài
Số điểm
Chín
9
Tám
8
Bảy
7
Sáu
6
Năm
5
Bốn
4
Ba
3
Hai
2
Át
1
Già
0
Đầm
0
Bồi
0
Mười
0


Bạn ở đây: Bài Baccarat > Điểm thưởng bài Baccarat > Chơi trò chơi

Chơi trò chơi

Mục đích của trò chơi là dự đoán xem tay bài của Nhà cái hay của Người chơi sẽ gần hơn với giá trị 9, hay hai tay bài sẽ hòa.

OpenChơi:

1.    Nhấp vào nút Chip yêu cầu trong khu vực Chọn chip để chọn kích cỡ chip bạn muốn cược. OpenLàm cách nào?

·         Nhấp vào các mũi tên trong Chọn chip để xem thêm các kích cỡ chip khác.
2.    Đặt cược. OpenLàm cách nào?

·         Nhấp vào giữa vòng tròn cược ở khu vực chơi để chọn số chip bạn muốn cược. OpenCó những loại cược nào?

·         Cược cửa nhà cái
·         Cược cửa người chơi
·         Cược cửa hòa
·         Cược bài cặp phía nhà cái
·         Cược bài cặp phía người chơi
·         Cược Thưởng của nhà cái
·         Cược Thưởng của người chơi
·         Cược lớn
·         Cược nhỏ
·         Cược cửa rồng
·         Cược cửa hổ
·         Cược hòa rồng và hổ
·         Để tăng cược, hãy nhấp vào cược bạn muốn tăng. 
Cột chip tăng tương ứng với kích thước chip đang được chọn.
·         Để giảm hoặc hủy một cược, nhấp chuột phải lên cược bạn muốn giảm hoặc hủy. Cột chip giảm tương ứng với kích thước chip đang được chọn.


Chú ý:
Các tùy chọn về sòng bạc giữa các trò chơi và sòng bạc là khác nhau. Sòng bạc của bạn có thể không có đủ tất cả các tùy chọn này.


Mẹo:
Nếu sòng bạc của bạn không cho phép bạn nhấp chuột phải:

1.    Để giảm hoặc hủy một cược, giữ phím Ctrl trên bàn phím và nhấp chuột trái lên cược bạn muốn giảm hoặc hủy. Cột chip giảm tương ứng với kích thước chip đang được chọn.

1.    OpenCác tùy chọn cược khácXóa cược

Để hủy tất cả các cược khỏi bàn chơi, hãy nhấp vào nút Hủy cược
Các khoản cược sẽ được xóa khỏi bàn. 
Bạn chỉ có thể xóa các cược 
chưa xác nhận khỏi bàn chơi.


Cược lại

Để đặt cùng một số chip như ván chơi trước của bạn, 
hãy nhấp vào nút Cược lại
Các chip được đặt trên bàn.


Hoàn tác

Để hoàn tác thay đổi gần nhất bạn thực hiện với các cược được đặt trên bàn, 
hãy nhấp vào nút Hoàn tác
Thay đổi gần nhất của bạn đã bị hủy.

Hoàn tác

Để thay thế cược gần nhất bạn hủy bằng cách sử dụng nút Hoàn tác
hãy nhấp vào nút Khôi phục
Cược của bạn được đặt trên bàn.

3.    Xác nhận cược. OpenLàm cách nào?

Xác nhận cược

Nhấp vào nút Xác nhận để xác nhận cược của bạn trước khi thời gian cược hoàn thành. 
Các cược không được xác nhận sẽ tự động bị hủy khỏi bàn chơi khi thời gian cược kết thúc.

4.    Người chia bài chia hai tay bài, một cho Nhà cái và một cho Người chơi. Mỗi tay bài được chia hai hoặc ba lá bài.
5.    Các tay bài được so sánh.
·      Nếu bạn có một tay bài thắng, bạn sẽ được trả theo Tiền trả cho trò chơi. Thêm
·      Nếu bạn có một tay bài thưởng và tay bài này thắng, bạn sẽ được trả theo Tiền trả thưởng. Thêm
·      Nếu bạn không có tay bài thắng, ván chơi kết thúc và bạn có thể chơi lại.


Bạn ở đây: Bài Baccarat > Điểm thưởng bài Baccarat > Tự động cược

Tự động cược

Tự động cược cho phép bạn tự động chơi nhiều ván chơi liên tiếp mà không cần tương tác với phần mềm.

Bạn có thể tùy chỉnh cài đặt cho Tự động cược và dừng. Các tùy chọn bao gồm:

·         OpenCài đặt cược

·         Lựa chọn kích cỡ chip.OpenLàm cách nào?

·         Nhấp vào nút Chip yêu cầu trong khu vực Chọn chip để chọn kích cỡ chip bạn muốn cược.
·         Nhấp vào các mũi tên trong Chọn chip để xem thêm các kích cỡ chip khác.
·         Đặt cược. OpenLàm cách nào?

·         Nhấp vào khu vực cược bắt buộc để đặt cược trên bàn chơi.
·         Bạn cũng có thể nhập một số tiền ở khu vực cược bắt buộc để đặt cược trên bàn chơi.
·         Để tăng cược, hãy nhấp vào cược bạn muốn tăng. 
Cột chip tăng tương ứng với kích thước chip đang được chọn.
·         OpenCác tùy chọn cược khác


Xóa cược 

Để hủy tất cả các cược khỏi bàn chơi, hãy nhấp vào nút Hủy cược

Các khoản cược sẽ được xóa khỏi bàn. 

·         OpenCài đặt dừng


·         Sau khi số vòng bạn đã nhập hoàn thành 

Dừng phiên Tự động cược sau khi hoàn thành số vòng cược đã nhập.

·         Tổng số tiền thắng 

Dừng phiên Tự động cược nếu số tiền cược tăng một lượng như đã nhập.

·         Tổng số tiền thua 

Dừng phiên Tự động cược nếu số tiền cược giảm một lượng như đã nhập.

OpenĐể cấu hình cài đặt Tự động cược:

1.    Mở một ván chơi. OpenLàm cách nào?

1.    Mở sảnh chính.
2.    Nhấp vào tab Loại ván chơi để chọn loại ván chơi mong muốn.
3.    Nhấp vào tab Trò chơi để chọn chế độ chơi mong muốn.
4.    Nhấp vào ô thông tin Người chia bài để chọn một Người chia bài.
5.    Nhấp vào bàn bạn muốn chơi.
2.    Nhấp vào nút Tự động cược.
3.    Chọn các cài đặt Tự động cược của bạn.
4.    Nhấp vào nút OK.
OpenĐể xem thông tin về các ván Tự động cược bạn đang chơi:

1.    Nhấp vào nút Menu. Menu Tùy chọn sẽ được hiển thị.
2.    Nhấp vào tùy chọn Tự động cược của tôi.


Chú ý:
Tính năng Tự động cược chỉ kích hoạt từ vòng cược tiếp theo.


Bạn ở đây: Bài Baccarat > Điểm thưởng bài Baccarat > Lịch sử trò chơi

Lịch sử trò chơi

Lịch sử trò chơi cho phép bạn xem thông tin về ván bạn đang chơi.

Bạn có thể xem giá trị các tay bài được chia và kết quả của một vòng 
trong ván bạn đang chơi. OpenCác số liệu thống kê gồm có:


·         Giá trị tay bài 

Hiển thị danh sách các giá trị tay bài cho các tay bài được chia trong mỗi vòng 

của ván bạn đang chơi.

·         Kết quả 

Hiển thị danh sách các loại cược cho các tay bài thắng trong mỗi vòng của ván bạn đang chơi.

Trong lịch sử, các tay bài thắng được biểu diễn Opennhư sau:

·         Người chơi được biểu diễn bằng chữ cái P.
·         Nhà cái được biểu diễn bằng chữ cái B.
·         Hòa được biểu diễn bằng chữ cái T.


Chú ý:
Lịch sử trò chơi sẽ được đặt lại về không sau khi bộ bài được xào.

Bạn ở đây: Bài Baccarat > Điểm thưởng bài Baccarat > Menu Tùy chọn sòng bạc

Menu Tùy chọn sòng bạc

Cho phép bạn tùy chỉnh các cài đặt về sòng bạc. 

Các tùy chọn bao gồm:

·         OpenCược tự động của tôi

Cho phép bạn xem thông tin về số liệu thống kê cách chơi Tự động cược 
hiện tại của bạn cho các bàn chơi khác nhau.


Mẹo:
Nhấp vào nút Dừng để dừng tính năng Tự động cược tại một bàn chơi cụ thể.

·         OpenTùy chọn

Cho phép bạn thay đổi các cài đặt về âm thanh, hiển thị và ván chơi.

·         OpenÂm thanh
Bật hoặc tắt tất cả các hiệu ứng âm thanh, âm nhạc và âm thanh. 
Điều khiển mức âm lượng cho tất cả các tùy chọn âm thanh.

·         OpenHiển thị
Cấu hình chất lượng video và kích thước màn hình video trong ván chơi.


Mẹo:
Nhấp vào hộp kiểm Cho phép để chọn chất lượng video theo khả năng truyền trực tuyến của bạn.

·         OpenTrò chơi

·         Cho phép bạn cấu hình giao diện mặc định cho mỗi cửa sổ ván chơi mới. 
Các tùy chọn bao gồm:
·         Giao diện trò chơi
·         Giao diện sòng bạc
·         Cho phép bạn giữ nguyên các cược thắng của bạn trên bàn để sử dụng trong ván chơi tiếp theo.


Mẹo:
Nhấp vào nút Khôi phục cài đặt mặc định để áp dụng lại các tùy chọn mặc định và thay thế mọi thay đổi bạn vừa thực hiện.

·         OpenGiao dịch ngân hàng

Mở hệ thống Ngân hàng.

·         OpenTrang web người chia bài

Mở Trang web người chia bài hiển thị hồ sơ của mỗi Người chia bài.

·         OpenTrung tâm trợ giúp

Mở hệ thống Trợ giúp của sòng bạc.

·         OpenKiểm tra chơi

Mở hệ thống PlayCheck.

·         OpenChuyển giao diện
Cho phép bạn thay đổi giao diện cửa sổ trò chơi hiện tại. Thêm

Các tùy chọn bao gồm:

·         Giao diện trò chơi
·         Giao diện sòng bạc
·         OpenChế độ toàn màn hình

Mở sòng bạc ở chế độ Toàn màn hình.
·         OpenĐóng bàn chơi

Đóng bàn bạn đang chơi. Bạn sẽ tự động trở về sảnh chính của sòng bạc.

OpenThay đổi các tùy chọn về sòng bạc:

1.    Nhấp vào nút Menu. Menu Tùy chọn sẽ được hiển thị.
2.    Chọn các cài đặt bắt buộc.


Chú ý:
Các tùy chọn về sòng bạc giữa các trò chơi và sòng bạc là khác nhau. Sòng bạc của bạn có thể không có đủ tất cả các tùy chọn này.


Bạn ở đây: Bài Baccarat > Điểm thưởng bài Baccarat > Giao diện trò chơi

Giao diện trò chơi

Giao diện trò chơi là cách thể hiện bàn chơi trong một ván chơi.
 Khi bạn lần đầu mở một loại trò chơi, bạn sẽ được chọn một Giao diện trò chơi.

Sòng bạc có hai giao diện trò chơi:

·         Giao diện trò chơi
·         Giao diện sòng bạc


Mẹo:
Bạn có thể cấu hình giao diện trò chơi bằng cách nhấp vào nút Menu và chọn tùy chọn Giao diện.

Bạn ở đây: Bài Baccarat > Điểm thưởng bài Baccarat > Ô tin trực tiếp

Ô tin trực tiếp

Cho phép bạn xem bảng video trực tiếp về các diễn biến trong một phòng ở xa.

Nhấp vào nút Video để thay đổi các cài đặt bảng video trực tiếp. Đây là:

·         OpenChất lượng

·         OpenThủ công
Bạn có thể điều chỉnh thủ công chất lượng bảng video trực tiếp bằng cách sử dụng thanh trượt Chất lượng.
·         OpenTự động
Tự động điều chỉnh chất lượng bảng video trực tiếp.
·         OpenTải lại
Tải lại bảng video trực tiếp

·         OpenBật
Bật bảng video trực tiếp Để tắt bảng video trực tiếp, hãy nhấp vào Tắt.


Chú ý:
Các điều khiển ô Bảng trực tiếp trong giao diện Trò chơi và giao diện Sòng bạc có thể khác nhau. Giao diện của bạn có thể không có đủ tất cả các điều khiển sẵn có.
Giao diện người chơi qua hình ảnh dưới đây:


Vào chơi tại đây

Casino Macau online cho người Việt.

Casino Singapore online cho người Việt.

Casino Manila online cho người Việt.

Casino Tokyo online cho người Việt.

Casino Reno online cho người Việt.

Casino Paris online cho người Việt.