Tags : , , , ,

Đánh bài online ăn tiền thật với Roulette tại casino Manila
Cách đánh bài đổi thưởng, online ăn tiền thật với Roulette tại casino Manila


Bạn ở đây: Bài Roulette > Bài Roulette nhiều người chơi > Giới thiệu bài Roulette nhiều người chơi

Giới thiệu bài Roulette nhiều người chơi
Bài Roulette nhiều người chơi có các khay được đánh số từ 0 đến 36 trên bánh xe Roulette.

Open
Casino Roulett

·         Có Người chia bài trực tiếp.
·         Là Trò chơi nhiều người chơi.
·         Dựa theo bài Roulette kiểu châu Âu chuẩn.
·         Có Cược theo. Thêm
·         Có Cược bên cạnh. Thêm
·         Có Vòng số cược Thêm
Bạn ở đây: Bài Roulette > Bài Roulette nhiều người chơi > Thanh toán ván chơi
Thanh toán ván chơi

Bạn có thể đặt các loại cược thông thường lên bàn. Các cược thông thường bao gồm Cược bên trong và Cược bên ngoài.

Mỗi loại cược đều có giới hạn cược tối đa.

Tiền trả cho các cược thắng:

·         OpenKhoản cược bên trong

Tên cược
Tỷ lệ
Cược thẳng
35:1
Cược tách bài
17:1
Cược theo phố
11:1
Cược góc
8:1
Cược dòng
5:1


OpenVí dụ:

Bạn chọn chip có kích cỡ 10 đồng và đặt 1 chip vào một cược Thẳng. 
Số bạn chọn đã xuất hiện, bạn được trả 36 chip.

Tỷ lệ trả cho cược Thẳng là 35:1. Vì vậy, số chip bạn thắng là 1 chip đã cược + 35 chip thắng cược = 36 chip.

Tổng số tiền trả cho bạn tính theo đồng là 36 chip thắng cược x 10 đồng kích cỡ chip = 360 đồng.

Công thức thắng
Tỷ lệ
35:1
Mô tả thắng
25 nhân với số tiền cược thông thường của bạn, cộng với chính số tiền cược thông thường đó.

35 được tính theo tỷ lệ bằng cách chia 35 cho 1.
Số tiền cược
1 chip x 10 đồng kích cỡ chip = 10 đồng
Tính toán
35 / 1 = 35 x 1 chip cược thông thường = 35 chip + 1 chip cược thông thường = 36 chip thắng cược x 10 đồng kích cỡ chip = 360 đồngMục đích của ví dụ này là để giúp bạn hiểu cách tính tiền trả cho người chơi. Ván chơi, các lá bài, các vị trí cược và tiền trả thực tế có thể khác tại sòng bạc bạn chơi.

·         OpenCược bên ngoài

Tên cược
Tỷ lệ
Cược theo cột
2:1
Cược một tá
2:1
Cược số tiền chẵn
1:1


OpenVí dụ:

Bạn chọn chip có kích cỡ 10 đồng và đặt 6 chip vào một cược Một tá. 
Số bạn chọn đã xuất hiện, bạn được trả 18 chip.

Tỷ lệ trả cho cược Một tá là 2:1. Vì vậy số chip bạn thắng là 6 chip đã cược + 12 chip thắng cược = 18 chip.

Tổng số tiền trả cho bạn tính theo đồng là 10 đồng kích cỡ chip đã chọn x 18 chip thắng cược = 180 đồng.

Công thức thắng
Tỷ lệ
2:1
Mô tả thắng
2 nhân với số tiền cược thông thường của bạn, cộng với chính số tiền cược thông thường đó.

2 được tính theo tỷ lệ bằng cách chia 2 cho 1.
Số tiền cược
6 chip x 10 đồng kích cỡ chip = 60 đồng
Tính toán
2 / 1 = 2 x 6 chip cược thông thường = 12 chip + 6 chip cược 
thông thường = 18 chip thắng cược x 10 đồng kích cỡ chip = 180 đồngMục đích của ví dụ này là để giúp bạn hiểu cách tính tiền trả cho người chơi. Ván chơi, các lá bài, các vị trí cược và tiền trả thực tế có thể khác tại sòng bạc bạn chơi.

-==========================================================================================

Bạn ở đây: Bài Roulette > Bài Roulette nhiều người chơi > Luật chơi
Luật chơi


1.    Mọi khoản cược phải được đặt và xác nhận trong thời gian cược.
2.    Nếu bạn không xác nhận các cược trong thời gian cược, 
chúng sẽ không được tính cho ván chơi hiện tại.
3.    Trò chơi này tuân theo các luật chơi chuẩn của Roulette châu Âu.
4.    Nếu bóng quay được ít hơn sáu vòng tròn vẹn trong một ván chơi, 
sòng bạc có quyền hủy ván chơi đó.
5.    Hỏng chức năng sẽ hủy tất cả các lượt chơi và thanh toán.Bạn ở đây: Bài Roulette > Bài Roulette nhiều người chơi > Cược bên trong và cược bên ngoài
Cược bên trong và cược bên ngoài
Bạn có thể đặt các loại cược thông thường lên bàn. 
Các cược thông thường bao gồm Cược bên trong và Cược bên ngoài.

Khoản cược bên trong
Cược thẳng
Cược tách bài
Cược theo phố
Cược góc
Cược dòng

Cược bên ngoài
Cược theo cột
Cược một tá
Cược số tiền chẵn


Bạn ở đây: Bài Roulette > Bài Roulette nhiều người chơi > Rãnh cược
Rãnh cược
Vòng số cược cho phép bạn đặt các nhóm cược trên bàn chơi Roulette. Bạn có thể đặt: 

·         OpenCược bên cạnh

Cược bên cạnh là cược đặt vào các số bên cạnh một số được đặt 
Cược thẳng trên bàn chơi Roulette. Cược bên cạnh được tiến hành 
theo thứ tự các số hiện trên bánh xe Roulette, không phải thứ tự các số trên bàn chơi Roulette. Thêm

·         OpenCược theo

Cược theo là một nhóm cược được đặt cùng lúc trên bàn chơi Roulette. Thêm

Các Cược theo có trên Vòng số cược bao gồm: 

·         Vòm Orphelins
·         Vòm Tier
·         Voisins Du ZeroBạn ở đây: Bài Roulette > Bài Roulette nhiều người chơi > Cược bên cạnh

Cược bên cạnh

Cược bên cạnh bao gồm số bạn đặt Cược thẳng và hai số ở mỗi bên số được đặt 
Cược thẳng trên bánh xe Roulette. Vậy bạn cược trên tổng cộng năm số.

Cược bên cạnh có cùng giá trị tiền cược với cược thông thường. 
Một chip được đặt trên số Cược thẳng và mỗi chip trên mỗi số bên cạnh. 
Điều này tương đương với cược năm chip.

OpenĐể đặt Cược bên cạnh trên Vòng số cược:

1.    Nhấp vào số trên Vòng số cược bạn muốn đặt Cược bên cạnh. 
Các cược được tự động đặt trên các số bên cạnh số được chọn trên bàn chơi Roulette.

Các sắp xếp Cược bên cạnh bao gồm:

Số của cược bên cạnh
Vị trí đặt cược
0
0, 3, 15, 26 và 32
1
1, 14, 16, 20 và 33
2
2, 4, 17, 21 và 25
3
0, 3, 12, 26 và 35
4
2, 4, 15, 19 và 21
5
5, 10, 16, 23 và 24
6
6, 13, 17, 27 và 34
7
7, 12, 18, 28 và 29
8
8, 10, 11, 23 và 30
9
9, 14, 18, 22 và 31
10
5, 8, 10, 23 và 24
11
8, 11, 13, 30 và 36
12
3, 7, 12, 28 và 35
13
6, 11, 13, 27 và 36
14
1, 9, 14, 20 và 31
15
0, 4, 15, 19 và 32
16
1, 5, 16, 24 và 33
17
2, 6, 17, 25 và 34
18
7, 9, 18, 22 và 29
19
4, 15, 19, 21 và 32
20
1, 14, 20, 31 và 33
21
2, 4, 19, 21 và 25
22
9, 18, 22, 29 và 31
23
5, 8, 10, 23 và 30
24
5, 10, 16, 24 và 33
25
2, 17, 21, 25 và 34
26
0, 3, 26, 32 và 35
27
6, 13, 27, 34 và 36
28
7, 12, 28, 29 và 35
29
7, 18, 22, 28 và 29
30
8, 11, 23, 30 và 36
31
9, 14, 20, 22 và 31
32
0, 15, 19, 26 và 32
33
1, 16, 20, 24 và 33
34
6, 17, 25, 27 và 34
35
3, 12, 26, 28 và 35
36
11, 13, 27, 30 và 36


Bạn ở đây: Bài Roulette > Bài Roulette nhiều người chơi > Cược theo

Cược theo

Cược theo là một nhóm cược được đặt cùng lúc trên bàn chơi Roulette.

Tên gọi và cách đặt các Cược theo như sau:

Tên cược
Vị trí đặt cược
Tổng số chip đã cược
Cược tách đỏ
9 và 12
16 và 19
18 và 21
27 và 30
4
Cược tách đen
8 và 11
10 và 11
10 và 13
17 và 20
26 và 29
28 và 29
28 và 31
7
Les Voisins Du Zero
0, 2 và 3 (2 chip)
4 và 7
12 và 15
18 và 21
19 và 22
25 và 28
26 và 29
32 và 35
9
Tiers Du Cylindre
5 và 8
10 và 11
13 và 16
23 và 24
27 và 30
33 và 36
6
Les Orphelins
1
6 và 9
14 và 17
17 và 20
31 và 34
5
Orphelin Plein
1
6
9
14
17
20
31
34
8
Trò chơi số không
0 và 3
12 và 15
26
32 và 35
4
007
1, 2, 4 và 5
2, 3, 5 và 6
4
6
7
7, 8, 10 và 11
8, 9, 11 và 12
9
13, 14, 16 và 17
14, 15, 17 và 18
16
18
19
19, 20, 22 và 23
20, 21, 23 và 24
21
28
30
32
33
36
21
Con rắn
1
5
9
12
14
16
19
23
27
30
32
34
12
Ngẫu nhiên 7
Bảy chip sẽ được đặt ngẫu nhiên
7
Finales en Plein 0
0
10
20
30
4
Finales en Plein 1
1
11
21
31
4
Finales en Plein 2
2
12
22
32
4
Finales en Plein 3
3
13
23
33
4
Finales en Plein 4
4
14
24
34
4
Finales en Plein 5
5
15
25
35
4
Finales en Plein 6
6
16
26
36
4
Finales en Plein 7
7
17
27
3
Finales en Plein 8
8
18
28
3
Finales en Plein 9
9
19
29
3
Kết hợp số
Cược đơn vào số trung tâm với cược đôi, cược bốn ở các số xung quanh
4 - 9
Bom chip
Cược thẳng vào số trung tâm và các số xung quanh
3 - 6
Finales A Cheval 0 và 1
0 và 1
10 và 11
20 và 21
30
31
5
Finales A Cheval 1 và 2
1 và 2
11 và 12
21
22
31 và 32
5
Finales A Cheval 2 và 3
2 và 3
12
13
22 và 23
32 và 33
5
Finales A Cheval 3 và 4
3
4
13 và 14
23 và 24
33
34
6
Finales A Cheval 4 và 5
4 và 5
14 và 15
24
25
34 và 35
5
Finales A Cheval 5 và 6
5 và 6
15
16
25 và 26
35 và 36
5
Finales A Cheval 6 và 7
6
7
16 và 17
26 và 27
36
5
Finales A Cheval 7 và 8
7 và 8
17 và 18
27
28
4
Finales A Cheval 8 và 9
8 và 9
18
19
28 và 29
4
Finales A Cheval 0 và 3
0 và 3
10 và 13
20 và 23
30 và 33
4
Finales A Cheval 1 và 4
1 và 4
11 và 14
21 và 24
31 và 34
4
Finales A Cheval 2 và 5
2 và 5
12 và 15
22 và 25
32 và 35
4
Finales A Cheval 3 và 6
3 và 6
13 và 16
23 và 26
33 và 36
4
Finales A Cheval 4 và 7
4 và 7
14 và 17
24 và 27
3
Finales A Cheval 5 và 8
5 và 8
15 và 18
25 và 28
3
Finales A Cheval 6 và 9
6 và 9
16 và 19
26 và 29
3
Finales A Cheval 7 và 10
7 và 10
17 và 20
27 và 30
3
Finales A Cheval 8 và 11
8 và 11
18 và 21
28 và 31
3
Finales A Cheval 9 và 12
9 và 12
19 và 22
29 và 32
3

OpenĐể đặt Cược theo trên Vòng số cược:

1.    Nhấp vào Cược theo bắt buộc trên Vòng số cược. 
Các cược được tự động đặt trên bàn chơi Roulette.
Tại Game bài đổi thưởng, online ăn tiền thật với Roulette tại casino Manila


Bạn ở đây: Bài Roulette > Bài Roulette nhiều người chơi > Chơi trò chơi

Chơi trò chơi

Mục đích của trò chơi là dự đoán số quả bóng sẽ rơi vào. 
Bạn đặt cược vào dự đoán của mình.

OpenChơi:

1.    Nhấp vào nút Chip yêu cầu trong khu vực 
Chọn chip để chọn kích cỡ chip bạn muốn cược. OpenLàm cách nào?

1.    Nhấp vào các mũi tên trong Chọn chip để xem thêm các kích cỡ chip khác.
2.    Đặt cược. OpenLàm cách nào?

1.    OpenĐể đặt Cược thông thường:

1.    Nhấp vào một vị trí cược trên bố cục bàn chơi.
2.    OpenĐể đặt Cược bên cạnh trên Vòng số cược:

1.    Nhấp vào số trên Vòng số cược bạn muốn đặt Cược bên cạnh. 
Các cược được tự động đặt trên các số bên cạnh số được chọn trên bàn chơi Roulette.
3.    OpenĐể đặt Cược theo trên Vòng số cược:

1.    Nhấp vào Cược theo bắt buộc trên Vòng số cược. 
Các cược được tự động đặt trên bàn chơi Roulette.
4.    OpenNâng cược:

1.    Nhấp vào cược bạn muốn tăng. 
Cột chip tăng tương ứng với kích thước chip đang được chọn.
5.    OpenGiảm hoặc hủy cược:

1.    Để giảm hoặc hủy một cược, nhấp chuột phải lên cược bạn muốn giảm hoặc hủy. 
Cột chip giảm tương ứng với kích thước chip đang được chọn.


Chú ý:
Các tùy chọn về sòng bạc giữa các trò chơi và sòng bạc là khác nhau. 
Sòng bạc của bạn có thể không có đủ tất cả các tùy chọn này.


Mẹo:
Nếu sòng bạc của bạn không cho phép bạn nhấp chuột phải:

1.    Để giảm hoặc hủy một cược, giữ phím Ctrl trên bàn phím và nhấp chuột trái lên cược bạn muốn giảm hoặc hủy. 
Cột chip giảm tương ứng với kích thước chip đang được chọn.

6.    OpenCác tùy chọn cược khác

Xóa cược

Để hủy tất cả các cược khỏi bàn chơi, hãy nhấp vào nút Hủy cược
Các khoản cược sẽ được xóa khỏi bàn. 
Bạn chỉ có thể xóa các cược chưa xác nhận khỏi bàn chơi.

Cược lại

Để đặt cùng một số chip như ván chơi trước của bạn, 
hãy nhấp vào nút Cược lại. Các chip được đặt trên bàn.

Hoàn tác

Để hoàn tác thay đổi gần nhất bạn thực hiện với các cược được đặt trên bàn, 
hãy nhấp vào nút Hoàn tác. Thay đổi gần nhất của bạn đã bị hủy.

Hoàn tác

Để thay thế cược gần nhất bạn hủy bằng cách sử dụng nút Hoàn tác
hãy nhấp vào nút Khôi phục. Cược của bạn được đặt trên bàn.

3.    Xác nhận cược. OpenLàm cách nào?

Xác nhận cược

Nhấp vào nút Xác nhận để xác nhận cược của bạn trước khi 
 thời gian cược hoàn thành. Các cược không được xác nhận sẽ 
tự động bị hủy khỏi bàn chơi khi thời gian cược kết thúc.

4.    Người chia bài thả bóng vào bánh xe Roulette.
5.    Bóng dừng tại một khay trên bánh xe Roulette, xác định số thắng.
6.    Dấu xoáy sẽ được đặt trên số thắng trên bàn chơi Roulette.
·      Nếu số của bạn thắng, số tiền thắng sẽ được hiển thị trong ô ThắngThêm
·      Nếu bạn không có số thắng, ván chơi kết thúc và bạn có thể chơi lại.


Bạn ở đây: Bài Roulette > Bài Roulette nhiều người chơi > Tự động cược

Tự động cược

Tự động cược cho phép bạn tự động chơi nhiều ván chơi liên tiếp 
mà không cần tương tác với phần mềm.

Bạn có thể tùy chỉnh cài đặt cho Tự động cược và dừng. Các tùy chọn bao gồm:

·         OpenCài đặt cược

·         Lựa chọn kích cỡ chip.OpenLàm cách nào?

·         Nhấp vào nút Chip yêu cầu trong khu vực Chọn chip 
để chọn kích cỡ chip bạn muốn cược.
·         Nhấp vào các mũi tên trong Chọn chip để xem thêm các kích cỡ chip khác.
·         Đặt cược. OpenLàm cách nào?

·         Nhấp vào khu vực cược bắt buộc để đặt cược trên bàn chơi.
·         Bạn cũng có thể nhập một số tiền ở khu vực cược bắt buộc để đặt cược trên bàn chơi.
·         Để tăng cược, hãy nhấp vào cược bạn muốn tăng. vjkCột chip tăng tương ứng với kích thước chip đang được chọn.
·         OpenCác tùy chọn cược khác


Xóa cược 

Để hủy tất cả các cược khỏi bàn chơi, hãy nhấp vào nút Hủy cược
Các khoản cược sẽ được xóa khỏi bàn.

·         OpenCài đặt dừng

·         Sau khi số vòng bạn đã nhập hoàn thành 
Dừng phiên Tự động cược sau khi hoàn thành số vòng cược đã nhập.
·         Tổng số tiền thắng 
Dừng phiên Tự động cược nếu số tiền cược tăng một lượng như đã nhập.
·         Tổng số tiền thua 
Dừng phiên Tự động cược nếu số tiền cược giảm một lượng như đã nhập.

OpenĐể cấu hình cài đặt Tự động cược:

1.    Mở một ván chơi. OpenLàm cách nào?

1.    Mở sảnh chính.
2.    Nhấp vào tab Loại ván chơi để chọn loại ván chơi mong muốn.
3.    Nhấp vào tab Trò chơi để chọn chế độ chơi mong muốn.
4.    Nhấp vào ô thông tin Người chia bài để chọn một Người chia bài.
5.    Nhấp vào bàn bạn muốn chơi.
2.    Nhấp vào nút Tự động cược.
3.    Chọn các cài đặt Tự động cược của bạn.
4.    Nhấp vào nút OK.
OpenĐể xem thông tin về các ván Tự động cược bạn đang chơi:

1.    Nhấp vào nút Menu. Menu Tùy chọn sẽ được hiển thị.
2.    Nhấp vào tùy chọn Tự động cược của tôi.


Chú ý:
Tính năng Tự động cược chỉ kích hoạt từ vòng cược tiếp theo.


Bạn ở đây: Bài Roulette > Bài Roulette nhiều người chơi > Lịch sử trò chơi

Lịch sử trò chơi

Lịch sử trò chơi cho phép bạn xem thông tin về ván bạn đang chơi.

Bạn có thể xem số thắng của vòng và số liệu thống kê về bàn chơi trong ván bạn đang chơi. 
OpenCác số liệu thống kê gồm có:


·         Lịch sử 

Hiển thị số thắng cho mỗi vòng trong ván bạn đang chơi.

·         Số liệu thống kê 

·         Hiển thị các số nóng và số lạnh trên bàn chơi trong ván bạn đang chơi.
·         Hiển thị tỷ lệ xuất hiện số thắng theo các tiêu chí:
§ Đỏ hoặc Xanh lục hoặc Đen
§ Cao hoặc Thấp
§ Lẻ hoặc ChẵnBạn ở đây: Bài Roulette > Bài Roulette nhiều người chơi > Tùy chọn trò chơi

Menu Tùy chọn sòng bạc

Cho phép bạn tùy chỉnh các cài đặt về sòng bạc. 

Các tùy chọn bao gồm:

·         OpenCược tự động của tôi
Cho phép bạn xem thông tin về số liệu thống kê cách chơi Tự động cược hiện tại của bạn cho các bàn chơi khác nhau.


Mẹo:
Nhấp vào nút Dừng để dừng tính năng Tự động cược tại một bàn chơi cụ thể.

·         OpenTùy chọn
Cho phép bạn thay đổi các cài đặt về âm thanh, hiển thị và ván chơi.

·         OpenÂm thanh
Bật hoặc tắt tất cả các hiệu ứng âm thanh, âm nhạc và âm thanh. 
Điều khiển mức âm lượng cho tất cả các tùy chọn âm thanh.

·         OpenHiển thị
Cấu hình chất lượng video và kích thước màn hình video trong ván chơi.


Mẹo:
Nhấp vào hộp kiểm Cho phép để chọn chất lượng video theo khả năng truyền trực tuyến của bạn.

·         OpenTrò chơi

·         Cho phép bạn cấu hình giao diện mặc định cho mỗi cửa sổ ván chơi mới.
Các tùy chọn bao gồm:
·         Giao diện trò chơi
·         Giao diện sòng bạc
·         Cho phép bạn giữ nguyên các cược thắng của bạn trên bàn 
để sử dụng trong ván chơi tiếp theo.


Mẹo:
Nhấp vào nút Khôi phục cài đặt mặc định để áp dụng lại các tùy chọn 
mặc định và thay thế mọi thay đổi bạn vừa thực hiện.

·         OpenGiao dịch ngân hàng
Mở hệ thống Ngân hàng.

·         OpenTrang web người chia bài
Mở Trang web người chia bài hiển thị hồ sơ của mỗi Người chia bài.

·         OpenTrung tâm trợ giúp
Mở hệ thống Trợ giúp của sòng bạc.

·         OpenKiểm tra chơi
Mở hệ thống PlayCheck.

·         OpenChuyển chip
Cho phép bạn đổi màu chip.

·         OpenChuyển giao diện
Cho phép bạn thay đổi giao diện cửa sổ trò chơi hiện tại. Thêm

Các tùy chọn bao gồm:

·         Giao diện trò chơi
·         Giao diện sòng bạc
·         OpenChế độ toàn màn hình
Mở sòng bạc ở chế độ Toàn màn hình.

·         OpenĐóng bàn chơi
Đóng bàn bạn đang chơi. Bạn sẽ tự động trở về sảnh chính của sòng bạc.

ClosedThay đổi các tùy chọn về sòng bạc:


Chú ý:
Các tùy chọn về sòng bạc giữa các trò chơi và sòng bạc là khác nhau. 
Sòng bạc của bạn có thể không có đủ tất cả các tùy chọn này.Bạn ở đây: Bài Roulette > Bài Roulette nhiều người chơi > Giao diện trò chơi

Giao diện trò chơi

Giao diện trò chơi là cách thể hiện bàn chơi trong một ván chơi. 
Khi bạn lần đầu mở một loại trò chơi, bạn sẽ được chọn một Giao diện trò chơi.

Sòng bạc có hai giao diện trò chơi:

·         Giao diện trò chơi
·         Giao diện sòng bạc


Mẹo:
Bạn có thể cấu hình giao diện trò chơi bằng cách nhấp vào nút Menu và 
chọn tùy chọn Giao diện.
Bạn ở đây: Bài Roulette > Bài Roulette nhiều người chơi > Chỗ ngồi

Chỗ ngồi

Trò chơi nhiều người chơi là những trò chơi chung, bạn chơi tại cùng bàn chơi với những người chơi khác mà không phải cạnh tranh nhau để giành giải thưởng.
Bạn có thể nhìn thấy biệt hiệu và hành vi cược của những người chơi khác.

Bạn có thể chọn được xếp chỗ tự động vào một chỗ ngồi cụ thể khi mở một bàn chơi. 
Bạn cũng có thể chuyển chỗ ngồi tại bàn chơi trong một ván chơi.

Ghế trống được hiển thị ở sảnh chính và trên bàn chơi. 
Mỗi bàn chơi nhiều người chơi có thể có tối đa bảy chỗ ngồi.

OpenĐể chọn một chỗ ngồi cụ thể, bạn làm như sau:

1.    Nhấp vào nút Ngồi trên bàn chơi trong khu vực Chọn bàn chơi ở sảnh chính. 
Nếu chỗ ngồi đó trống, bạn sẽ được ngồi ở vị trí đã chọn.


Mẹo:
Để được tự động xếp chỗ vào một chỗ ngồi cụ thể tại bàn chơi, 
hãy nhấp vào bất kỳ đầu trên bàn chơi trong khu vực Chọn bàn chơi ở sảnh chính.

OpenĐể đứng lên và chuyển chỗ ngồi, bạn làm như sau:

1.    Nhấp vào nút Ngồi có trên bàn chơi. Bạn sẽ được chuyển đến chỗ ngồi bạn chọn.


Mẹo:
Tại một bàn chơi bài Blackjack, bạn có thể đứng lên khỏi một chỗ ngồi và tiếp tục chơi bằng cách sử dụng tính năng Cược phía sau.Thao tác bàn chơi

Trò chơi nhiều người chơi là những trò chơi chung, bạn chơi tại cùng bàn chơi với những người chơi khác mà không phải cạnh tranh nhau để giành giải thưởng. 
Bạn có thể nhìn thấy biệt hiệu và hành vi cược của những người chơi khác.

Tính năng thao tác bàn chơi cho phép bạn xem biệt hiệu, cách chơi và hành vi cược của những người chơi khác. Mỗi người chơi có một màu chip riêng.
Mỗi bàn có thể có đến bảy người chơi.


Bạn ở đây: Bài Roulette > Bài Roulette nhiều người chơi > Ô tin trực tiếp

Ô tin trực tiếp

Cho phép bạn xem bảng video trực tiếp về các diễn biến trong một phòng ở xa.

Nhấp vào nút Video để thay đổi các cài đặt bảng video trực tiếp. Đây là:

·         OpenChất lượng

·         OpenThủ công
Bạn có thể điều chỉnh thủ công chất lượng bảng video trực tiếp bằng cách sử dụng thanh trượt 
Chất lượng.
·         OpenTự động
Tự động điều chỉnh chất lượng bảng video trực tiếp.
·         OpenTải lại
Tải lại bảng video trực tiếp
Open
·         OpenBật
Bật bảng video trực tiếp Để tắt bảng video trực tiếp, hãy nhấp vào Tắt.


Chú ý:
Các điều khiển ô Bảng trực tiếp trong giao diện Trò chơi và giao diện 
Sòng bạc có thể khác nhau. Giao diện của bạn có thể không có đủ tất cả các điều khiển sẵn có.
ĐĂNG KÝ CHƠI NGAY TẠI ĐÂY ( tải load bản chơi sạch không bị virut )


Dưới đây là giao diện bắt đầu vào chơi Casino Roulette online:


Lựa chọn bài

Chờ quay số

Chơi online Roulette

Casino Macau online cho người Việt.

Casino Singapore online cho người Việt.

Casino Manila online cho người Việt.

Casino Tokyo online cho người Việt.

Casino Reno online cho người Việt.

Casino Paris online cho người Việt.