Tags : , , , ,

Đánh bài online ăn tiền thật với Blackjack tại casino Manila

Cách đánh bài đổi thưởng, online ăn tiền thật với Blackjack 
tại casino Manila.

Bạn ở đây: Bài Blackjack > Bài Blackjack nhiều người chơi > Giới thiệu bài Blackjack nhiều người chơi.


Giới thiệu bài Blackjack nhiều người chơi.
Bài Blackjack nhiu người chơđược tiến hành vi tám b bài tiêu chun gm 52 lá được Người chia bài xào và đặt vào Hp chia.


Giao diện bàn chơi blackjack


Hng chc năng s hy tt c các lượt chơi và thanh toán.

Kết hp tay bài
T l
Blackjack 
3:2
Tin thng tiêu chu
1:1
Tin thng bo hi
2:1

OpenVí d thng bng Blackjack:

Bn cược 20 đồng và bt đầu ván chơi. Bn được chia:Các lá bài được hin th to thành mt tay bài Blackjack.

Người chia bài được chia:Bn thng bng Blackjack.

T l tr cho Blackjack là 3:2. Vy, s tin bn được tr là 20 đồng đã cược x 2,5 = 50 đồng.

Công thc thng
T l
3:2
Mô t thng
1,5 nhân vi s tin cược thông thường ca bn, cng vi chính s tin cược thông thường đó.

1,5 được tính theo t l bng cách chia 3 cho 2.
S tin cược
20 đồng
Tính toán
3 / 2 = 1,5 x 20 đồng cược thông thường = 30 đồng thng cược + 20 đồng cược thông thường = 50 đồngMc đích ca ví d này là để giúp bn hiu cách tính tin tr cho người chơi. Ván chơi, các lá bài, các v trí cược và tin tr thc tế có th khác ti sòng bc bn chơi.

Ví d thng tiêu chun:
Open

Bn cược 10 đồng và bt đầu ván chơi. Bn được chia:

Tay bài ca bn có giá tr bng 17 và bn dng.

Người chia bài được chia:
Người chia bài ly bài và được chia:


Giá tr tay bài ca Người chia bài là 24 và được bù, 
vì vy tay bài ca bn thng.

T l cho tay bài thng tiêu chun là 1:1. 
Vy, s tin bn được tr là 10 đồng đã cược x 2 = 20 đồng.

Công thc thng
T l
Open1:1
Mô t thng
1 nhân vi s tin cược thông thường ca bn, cng vi chính s tin cược thông thường đó.

1 được tính theo t l bng cách chia 1 cho 1.
S tin cược
10 đồng
Tính toán
1 / 1 = 1 x 10 đồng cược thông thường = 10 đồng thng cược + 10 đồng cược thông thường = 20 đồngMc đích ca ví d này là để giúp bn hiu cách tính tin tr cho người chơi. Ván chơi, các lá bài, các v trí cược và tin tr thc tế có th khác ti sòng bc bn chơi.

OpenVí d thng bng Bo him:

Bn cược 10 đồng và bt đầu ván chơi. Bn được chia:
Người chia bài được chia:Bn Bo him phòng khi Người chơi bài có Blackjack. 
Cược bo him có giá tr bng mt n
 s tin cược thông thường ca bn, 
 trong trường hp này là 5 đồng.

Người chia bài ly bài và được chia:
Người chia bài thng bng Blackjack.

T l tr cho cược Bo him là 2:1. 
Vì vy, s tin bn được tr là 5 đồng cược Bo him x 3 = 15 đồng. 
 Bn thua s tin cược thông thường.

Công thc thng
T l
2:1
Mô t thng
Gp đôi s tin cược Bo him ca bn, cng thêm s tin cược Bo him đó.

2 được tính theo t l bng cách chia 2 cho 1.
S tin cược
5 đồng
Tính toán
2 / 1 = 2 x 5 đồng cược Bo him = 10 đồng thng cược + 5 đồng cược Bo him = 15 đồngMc đích ca ví d này là để giúp bn hiu cách tính tin tr cho người chơi. Ván chơi, các lá bài, các v trí cược và tin tr thc tế có th khác ti sòng bc bn chơi.

Hng chc năng s hy tt c các lượt chơi và thanh toán.
Version: 1.1.01
Copyright © 2011
Tại game đánh bài đổi thưởng, online ăn tiền thật với Blackjack tại casino Manila

Hng chc năng s hy tt c các lượt chơi và thanh toán.
Version: 1.1.01
Copyright © 2011

Chú ý:
Các tùy chn v sòng bc gia các trò chơi và sòng bc là khác nhau. 
Sòng bc ca bn có th không có đủ tt c các tùy chn này.

Mo:
Nếu sòng bc ca bn không cho phép bn nhp chut phi:

1.   Để gim hoc hy mt cược, gi phím Ctrl trên bàn phím và nhp chut trái lên cược bn mun gim hoc hy. 
 Ct chip gim tương ng vi kích thước chip đang được chn.Xóa cược

Để hủy tất cả các cược khỏi bàn chơi, 
hãy nhấp vào nút Hủy cược
Các khoản cược sẽ được xóa khỏi bàn. 
Bạn chỉ có thể xóa các cược chưa xác nhận khỏi bàn chơi.

Cược lại


Để đặt cùng một số chip như ván chơi trước của bạn, 
hãy nhấp vào nút Cược lại

Các chip được đặt trên bàn.

Hoàn tác

Để hoàn tác thay đổi gần nhất bạn thực hiện với các 
cược được đặt trên bàn, hãy nhấp vào nút Hoàn tác
Thay đổi gần nhất của bạn đã bị hủy.Hoàn tác

Để thay thế cược gần nhất bạn hủy bằng cách sử dụng nút Hoàn tác
hãy nhấp vào nút Khôi phục
Cược của bạn được đặt trên bàn.

Xác nhận cược

Nhấp vào nút Xác nhận để xác nhận 
cược của bạn trước khi thời gian cược hoàn thành. 
Các cược không được xác nhận sẽ tự động bị hủy khỏi bàn chơi 

khi thời gian cược kết thúc.

Hng chc năng s hy tt c các lượt chơi và thanh toán.
Version: 1.1.01
Copyright © 2011
Tng người chơi
Lá bài m ca Người chia bài

2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
Tay bài cng
4
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
5
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
6
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
7
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
8
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
9
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
10
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
11
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
12
Lá bài
Lá bài
Dng
Dng
Dng
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
13
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
14
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
15
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
16
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
17
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
18
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
19
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
20
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
21
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Tay bài mm
A,2
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
A,3
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
A,4
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
A,5
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
A,6
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
Lá bài
A,7
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Lá bài
Lá bài
Lá bài
A,8
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
A,9
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
A,10
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng

Mo:
Các kh năng bài ca bn được hin th hai ct đầu tiên ca bng, 
 còn các kh năng lá bài đầu tiên ca Người chia bài được hin th dòng trên cùng.

Hng chc năng s hy tt c các lượt chơi và thanh toán.
Version: 1.1.01
Copyright © 2011

Chú ý:
Tính năng T động cược ch kích hot t vòng cược tiếp theo.

Hng chc năng s hy tt c các lượt chơi và thanh toán.
Version: 1.1.01
Copyright © 2011

Hng chc năng s hy tt c các lượt chơi và thanh toán.
Version: 1.1.01
Copyright © 2011

Mo:
Nhp vào nút Dng để dng tính năng T động cược ti mt bàn chơi c th.

Mo:
Nhp vào hp kim Cho phép để chn cht lượng video theo kh năng truyn trc tuyến ca bn.

Mo:
Nhp vào nút Khôi phc cài đặt mc định để áp dng li các tùy chn mc định và thay thế mi thay đổi bn va thc hin.

Chú ý:
Các tùy chn v sòng bc gia các trò chơi và sòng bc là khác nhau. Sòng bc ca bn có th không có đủ tt c các tùy chn này.

Hng chc năng s hy tt c các lượt chơi và thanh toán.
Version: 1.1.01
Copyright © 2011
Giao din trò chơi

Mo:
Bn có th cu hình giao din trò chơ
 bng cách nhp vào nút Menu và chn tùy chn Giao din.

Hng chc năng s hy tt c các lượt chơi và thanh toán.
Version: 1.1.01
Copyright © 2011

Mo:
Để được t động xếp ch vào mt ch ngi c th ti bàn chơi, 
 hãy nhp vào bt k đầu trên bàn chơi trong khu vc 
Chn bàn chơi  snh chính.

Mo:
Ti mt bàn chơi bài Blackjack, bn có th đứng lên khi mt ch ngi và tiếp tc chơi bng cách s dng tính năng Cược phía sau.

Hng chc năng s hy tt c các lượt chơi và thanh toán.
Version: 1.1.01
Copyright © 2011

Chú ý:
Các điu khin ô Bng trc tiếp trong giao din Trò chơi và giao din Sòng bc có th khác nhau. 
Giao din ca bn có th không có đủ tt c các điu khin sn có.

Hng chc năng s hy tt c các lượt chơi và thanh toán.
Version: 1.1.01
Copyright © 2011
Ô tin trc tiếp
OpenOpen
Bạn chọn bàn chơi

.
Casino BlackjacOpen
Giao diện bàn chơi blackjack
Trong trò chơi này:

·         Có Người chia bài trc tiếp.
·         Là Trò chơi nhiu người chơi.
·         Trong trò chơi này, bn có th chơi vi tư cách người chơi ngi ti bàn 
hoc s dng tính năng Cược phía sau.
·         Bn ch có th tách hai lá bài có cùng tên.
·         Bn có th cược gp đôi cho hai lá bài đầu tiên 
nếu chúng là tay bài cng có giá tr bng 9, 10 hoc 11.
·         Bn không th cược gp đôi sau khi tách bài.
·         Bn có th Bo him.
·         Bn không được b bài.
·         Người chia bài dng 17.


ClosedTính năng Trò chơi nâng cao 
Thanh toán ván chơi


Bn đây: Bài Blackjack > Bài Blackjack nhiu người chơi > 
Thanh toán ván chơi
Tt c các con s cho biết t l tr cho mi kết hp tay bài.

T l tr là như nhau đối vi người chơi ngi ti bàn 
và người chơi s dng tính năng Cược phía sau.

Tin tr cho các tay bài thng:


Bn đây: Bài Blackjack > Bài Blackjack nhiu người chơi > Lut chơi
Lut chơi
Hãy nhp vào các liên kết để biết thêm thông tin v lut chơi.

·         OpenQuy định chung

1.   Mi khon cược phi được đặt và xác nhn trong thi gian cược.
2.   Nếu bn không xác nhn các cược trong thi gian cược, 
chúng s không được tính cho ván chơi hin ti.
3.   Trong trò chơi này, bn có th chơi vi tư cách người chơ
ngi ti bàn hoc s dng tính năng Cược phía sau.
4.   Sau đó Người chia bài được chia mt lá bài đặt nga.
5.   Blackjack là tay bài mnh nht và t động dng.
6.   Không th đánh bi Blackjack, ch có th xếp đồng cht.
7.   Tt c các lá bài nga có giá tr bng 10.
8.   Quân Át có th có giá tr bng 1 hoc 11.
9.   Bn có th rút thêm ti đa by lá bài để có tay bài gm chín lá bài, 
sao cho giá tr tay bài không vượt quá 21.
10.      Nếu tay bài ca bn sau khi nhn được chín lá bài 
mà vn chưa vượt quá giá tr 21, tay bài s t động dng.
11.      Người chia bài dng 17.
12.      Bng chiến thut được s dng để xác định chiến thut chơ
khi các cược ca bn trên bàn chơi được xác nhn nhưng b
không đưa ra quyết định nào v cách chơi. Thêm
13.      Hng chc năng s hy tt c các lượt chơi và thanh toán.
·         OpenLut cược và tr tin

1.   Nếu Người chia bài được chia mt tay bài vượt quá giá tr 21 
và bn được chia mt tay bài có giá tr bng hoc thp hơn 21, 
tay bài ca Người chia bài s bù. Tay bài ca bn s t động thng.
2.   Nếu hai lá bài đầu tiên bn được chia là quân Át và mt lá bài 
có giá tr bng 10, bn có Blackjack. Tay bài ca bn s t động dng.
3.   Blackjack tr theo t l 3:2 cho tin cược thông thường ca bn.
4.   Nếu tay bài ca Người chia bài và tay bài ca bn đều có 
Blackjack thì hai tay bài hòa. Bn s được tr li tin cược thông thường.
5.   Nếu tay bài ca Người chia bài và tay bài ca b
có giá tr bng nhau thì hai tay bài hòa. Bn s được tr li tin cượ
thông thường.
·         OpenLut tách bài

1.   Bn có th tách hai lá bài có cùng tên.
2.   Tin cược tách bài đặt vào tay bài th hai ca bn s 
bng s tin cược thông thường ca bn.
3.   Nếu bn tách mt đôi quân Át và rút thêm mt lá bài có giá tr bng 10, 
đây không phi là Blackjack dù có giá tr bng 21. 
Lut chơi này cũng áp dng cho vic tách các cp bài có giá tr 
bng 10 ri rút mt quân Át.
4.   Bn ch có th tách mt ln trong mi ván chơi, 
tương đương vi hai tay bài.
·         OpenLut cược gp đôi

1.   Tin cược gp đôi bng s tin cược thông thường ca bn.
2.   Bn có th cược gp đôi cho hai lá bài đầu tiên nế
chúng là tay bài cng có giá tr bng 9, 10 hoc 11.
3.   Bn không được cược gp đôi sau khi tách bài.
4.   Khi bn cược gp đôi, bn s được chia mt lá bài và tay 
bài ca bn s t động dng.
·         OpenLut bo him

1.   Bn có th cược Bo him.
2.   Tin cược Bo him bng mt na s tin cược thông thường ca bn.
3.   Tin thng hoc thua t khon cược bo him không 
ph thuc vào khon cược thông thường ca bn.
4.   Bo him ch áp dng cho tay bài ban đầu ca bn. 
Bt k tay bài th hai nào được to ra do tách bài ho
cược gp đôi đều không được bo him.
5.   Nếu Người chia bài không có Blackjack, tin cượ
Bo him s b rút khi bàn. Chi phí cược Bo him b tr 
khi s dư tin cược ca bn và ván chơi li tiếp tc.
6.   Nếu Người chia bài có Blackjack, cược Bo him tr theo t l 2:1.

-=====================================================================================


Bn đây: Bài Blackjack > Bài Blackjack nhiu người chơi > Chơi trò chơi
Chơi trò chơi
Mc đích ca trò chơi này là đánh bi tay bài c
Người chia bài bng cách có được tay bài có giá tr cao hơn mà không vượt quá 21, 
hoc bng vic tay bài ca Người chia bài b bù.

Trong trò chơi này, bn có th chơi vi tư cách người chơi ngi ti bàn 
hoc s dng tính năng Cược phía sau.

OpenChơi:

1.   Nhp vào nút Chip yêu cu trong khu vc Chn chip 
để chn kích c chip bn mun cược. OpenLàm cách nào?

1.   Nhp vào các mũi tên trong Chn chip để xem thêm các kích c chip khác.
2.   Đặt cược. OpenLàm cách nào?

1.   Nhp vào gia vòng tròn cược khu vc chơi để chn s chip bn mun cược.
2.   Để tăng cược, hãy nhp vào cược bn mun tăng. 
Ct chip tăng tương ng vi kích thước chip đang được chn.
3.   Để gim hoc hy mt cược, 
nhp chut phi lên cược bn mun gim hoc hy. 
Ct chip gim tương ng vi kích thước chip đang được chn.1.   Open1.    OpenCác tùy chọn cược khác
3.    Xác nhận cược. OpenLàm cách nào?

4.   Người chia bài bt đầu chia các lá bài. OpenLàm cách nào?

Người chia bài bt đầu chia bài cho người chơi ngi bên trái mình. 
Mi người chơi được chia mt lá bài đặt nga. 
Sau đó Người chia bài được chia mt lá bài đặt nga.

Sau đó, mi người chơi được chia thêm mt lá bài đặt nga. 
Sau khi mi người chơi đều đã có hai lá bài, người chia bài bt đầu vòng chơi t người chơi ngi bên trái mình.

5.   Tùy vào các lá bài bn được chia và lut chơi, bn có th:
·      OpenLá bài

Khi bn có tay bài thp hơn giá tr 21 và mun có thêm mt lá bài, 
hãy nhp vào nút Ly bài để nhn mt lá bài. 
Người chia bài chia cho bn mt lá bài khác t b bài.

·      OpenDng

Khi bn nghĩ tay bài ca bn có th thng tay bài ca Người chia bài, 
hãy nhp vào nút Dng để kết thúc lượt chơi tay bài hin ti ca bn. 
Bn không nhn được thêm lá bài nào.

·      OpenTách bài

Khi bn được chia hai lá bài có cùng tên, 
hãy nhp vào nút Tách bài để chia tay bài hin ti ca bn thành hai tay bài riêng bit và đặt cược bng mc cược thông thường ca bn vào tay bài th hai. 
Mi tay bài được chia mt lá bài mi.

Bn ch có th tách mt ln trong mi ván chơi, tương đương vi hai tay bài.

Mi tay bài tách được hoàn thành trước khi Người chia bài chơi tay bài ca h.

·      OpenCược gp đôi

Khi bn nghĩ tay bài ca bn có th thng tay bài ca Người chia bài nếu rút thêm mt lá bài, 
hãy nhp vào nút Cược gp đôi để đặt cược ph bng mc cược thông thường ca bn trên bàn chơi. 
Bn s được chia mt lá bài và tay bài ca bn s t động dng.

Bn có th cược gp đôi cho hai lá bài đầu tiên nếu chúng là 
tay bài cng có giá tr bng 9, 10 hoc 11.

·      OpenBo him

Nếu lá bài nga ca Người chia bài là quân Át, 
hãy nhp vào nút Bo him để cược Bo him bng mt na mc cược thông thường ca bn trên bàn chơi.

Bn Bo him phòng khi Người chơi bài có Blackjack.

·         Người chia bài chơi tay bài ca h.
·         Tay bài ca bn và tay bài ca Người chia bài s được so sánh.
·      Nếu tay bài ca bn thng Người chia bài, bn s được tr tin thng. 
Thêm
·      Nếu tay bài ca bn không thng Người chia bài, ván chơi s kết thúc 
và bn có th chơi li.
==================================================================================

Bn đây: Bài Blackjack > Bài Blackjack nhiu người chơi > Bng chiến thut
Bng chiến thut
Bng chiến thut được s dng để xác định chiến thu
chơi khi các cược ca bn trên bàn chơi được xác nhn nhưng bn không đưa ra quyết định nào v cách chơi.

Trang được cp nht ln cui vào 27/10/2014

Bn đây: Bài Blackjack > Bài Blackjack nhiu người chơi > T động cược
T động cược
Để hy tt c các cược khi bàn chơi, hãy nhp vào nút Hy cược
Các khon cược s được xóa khi bàn. 
Dng phiên T động cược sau khi hoàn thành s vòng cược đã nhp.
Dng phiên T động cược nếu s tin cược tăng mt lượng như đã nhp.
Dng phiên T động cược nếu s tin cược gim mt lượng như đã nhp.
Dng phiên T động cược khi có ch ngi có cược ti bàn chơi.
Lch s trò chơi
Hin th danh sách giá tr tay bài và các tay bài được chia c
Người chia bài trong 5 vòng chơi gn nht ca ván bn đang chơi.
Hin th danh sách nhng người chơi thng liên tiếp và s ván thng liên tiếp ca h.
Menu Tùy chn sòng bc
T động cược cho phép bn t động chơi nhiu ván chơi liên tiếp mà không cn tương tác vi phn mm.

Bn có th tùy chnh cài đặt cho T động cược và dng. Các tùy chn bao gm:

·         OpenCài đặt cược

·         La chn kích c chip.OpenLàm cách nào?

·         Nhp vào nút Chip yêu cu trong khu vc Chn chip 
để chn kích c chip bn mun cược.
·         Nhp vào các mũi tên trong Chn chip để xem thêm các 
kích c chip khác.
·         Đặt cược. OpenLàm cách nào?

·         Nhp vào khu vc cược bt buc để đặt cược trên bàn chơi.
·         Bn cũng có th nhp mt s tin khu vc cược bt bu
để đặt cược trên bàn chơi.
·         Để tăng cược, hãy nhp vào cược bn mun tăng. 
Ct chip tăng tương ng vi kích thước chip đang được chn.
·         OpenCác tùy chn cược khác

Xóa cược 

·         OpenCài đặt dng

·         Sau khi s vòng bn đã nhp hoàn thành 
·         Tng s tin thng 
·         Tng s tin thua 
·         Khi có ch ngi t động cược 

OpenĐể cu hình cài đặt T động cược:

1.   M mt ván chơi. OpenLàm cách nào?

1.   M snh chính.
2.   Nhp vào tab Loi ván chơi để chn loi ván chơi mong mun.
3.   Nhp vào tab Trò chơi để chn chế độ chơi mong mun.
4.   Nhp vào ô thông tin Người chia bài để chn mt Người chia bài.
5.   Nhp vào bàn bn mun chơi.
2.   Nhp vào nút T động cược.
3.   Chn các cài đặt T động cược ca bn.
4.   Nhp vào nút OK.
OpenĐể xem thông tin v các ván T động cược bn đang chơi:

1.   Nhp vào nút Menu. Menu Tùy chn s được hin th.
2.   Nhp vào tùy chn T động cược ca tôi.


Bn đây: Bài Blackjack > Bài Blackjack nhiu người chơi > Lch s trò chơi
Lch s trò chơi cho phép bn xem thông tin v ván bn đang chơi.

Bn có th xem nhng tay bài được chia cho Người chia bài trong 5 vòng chơi gn nht và c nhng tay bài thng liên tiếp trong bàn chơi ca ván bn đang chơi. Các s liu thng kê gm có:

·         5 vòng gn nht ca người chia bài 
·         Thng liên tiếp 

Trang được cp nht ln cui vào 27/10/2014

Bn đây: Bài Blackjack > Bài Blackjack nhiu người chơi > Menu Tùy chn sòng bc
Cho phép bn tùy chnh các cài đặt v sòng bc. 

Các tùy chn bao gm:

·         OpenCược t động ca tôi

Cho phép bn xem thông tin v s liu thng kê cách chơi T động cược hin ti ca bn cho các bàn chơi khác nhau.


·         OpenTùy chn

Cho phép bn thay đổi các cài đặt v âm thanh, hin th và ván chơi.

·         OpenÂm thanh
Bt hoc tt tt c các hiu ng âm thanh, âm nhc và âm thanh. 
Điu khin mc âm lượng cho tt c các tùy chn âm thanh.

·         OpenHin th
Cu hình cht lượng video và kích thước màn hình video trong ván chơi.


·         OpenTrò chơi

·         Cho phép bn cu hình giao din mc định cho mi ca s ván chơi mi. Các tùy chn bao gm:
·         Giao din trò chơi
·         Giao din sòng bc
·         Cho phép bn gi nguyên các cược thng ca bn trên bàn để s dng trong ván chơi tiếp theo.


·         OpenGiao dch ngân hàng

M h thng Ngân hàng.

·         OpenTrang web người chia bài

M Trang web người chia bài hin th h sơ ca mi Người chia bài.

·         OpenTrung tâm tr giúp

M h thng Tr giúp ca sòng bc.

·         OpenKim tra chơi

M h thng PlayCheck.

·         OpenĐứng lên

Cho phép bn đứng lên và chuyn ch ngi trong mt bàn chơi.

·         OpenChuyn giao din
Cho phép bn thay đổi giao din ca s trò chơi hin ti. Thêm

Các tùy chn bao gm:

·         Giao din trò chơi
·         Giao din sòng bc
·         OpenChế độ toàn màn hình

M sòng bc chế độ Toàn màn hình.
·         OpenĐóng bàn chơi

Đóng bàn bn đang chơi. Bn s t động tr v snh chính ca sòng bc.

OpenThay đổi các tùy chn v sòng bc:

1.   Nhp vào nút Menu. Menu Tùy chn s được hin th.
2.   Chn các cài đặt bt buc.


Trang được cp nht ln cui vào 27/10/2014Bn đây: Bài Blackjack > Bài Blackjack nhiu người chơi > Giao din trò chơi
Giao din trò chơi là cách th hin bàn chơi trong mt ván chơi. 
Khi bn ln đầu m mt loi trò chơi, bn s được chn mt Giao din trò chơi.

Sòng bc có hai giao din trò chơi:

·         Giao din trò chơi
·         Giao din sòng bc

-----------------------------------==================================================================


Bn đây: Bài Blackjack > Bài Blackjack nhiu người chơi > Ch ngi
Ch ngi

Trò chơi nhiu người chơi là nhng trò chơi chung, bn chơi ti cùng bàn chơi vi nhng người chơi khác mà không phi cnh tranh nhau để giành gii thưởng.
Bn có th nhìn thy bit hiu và hành vi cược ca nhng người chơi khác.

Bn có th chn được xếp ch t động vào mt ch ngi c th khi m mt bàn chơi. 
Bn cũng có th chuyn ch ngi ti bàn chơi trong mt ván chơi.

Ghế trng được hin th snh chính và trên bàn chơi. 
Mi bàn chơi nhiu người chơi có th có ti đa by ch ngi.

OpenĐể chn mt ch ngi c th, bn làm như sau:

1.   Nhp vào nút Ngi trên bàn chơi trong khu vc 
Chn bàn chơi  snh chính. Nếu ch ngi đó trng, 
bn s được ngi v trí đã chn.


OpenĐể đứng lên và chuyn ch ngi, bn làm như sau:

1.   Nhp vào nút Ngi có trên bàn chơi. 
Bn s được chuyn đến ch ngi bn chn.

Trang được cp nht ln cui vào 27/10/2014


Bn đây: Bài Blackjack > Bài Blackjack nhiu người chơi > 
Ô Tin trc tiếp
Cho phép bn xem bng video trc tiếp v các din biế
trong mt phòng xa.

Nhp vào nút Video để thay đổi các cài đặt bng video trc tiếp. 
Đây là:

·         OpenCht lượng

·         OpenTh công
Bn có th điu chnh th công cht lượng bng 
video trc tiếp bng cách s dng thanh trượt Cht lượng.
·         OpenT động
T động điu chnh cht lượng bng video trc tiếp.
·         OpenTi li
Ti li bng video trc tiếp

·         OpenBt
Bt bng video trc tiếp Để tt bng video trc tiếp, hãy nhp vào Tt.
 Dưới đây là hình ảnh 1 số giao diện chính khi chơi Blackjack online

ĐĂNG KÝ CHƠI NGAY TẠI ĐÂY ( tải load bản chơi sạch không bị virut )

ĐĂNG KÝ CHƠI NGAY TẠI ĐÂY ( tải load bản chơi sạch không bị virut )


Casino Macau online cho người Việt.

Casino Singapore online cho người Việt.

Casino Manila online cho người Việt.

Casino Tokyo online cho người Việt.

Casino Reno online cho người Việt.

Casino Paris online cho người Việt.