Tags :

Xin thông báo chương trình KHUYẾN MÃI GIỜ VÀNGKhuyến mãi giờ vàng 50%

Thời gian: 17:00 (GMT+7) đến 18:00 (GMT+7)
Ngày: 05/10/2018
Đối tượng: Khách gửi tiền lần 3
Thưởng: 50%  
Mức gửi tối thiểu: 40 USD
Mức thưởng cao nhất: 400 USD
Giới hạn thưởng: Không giới hạn 
Số lần cược: 40
Lưu ý: Không áp dụng chung với khuyến mãi 10% tiền thưởng nạp lại mỗi ngày

Khuyến mãi giờ vàng 100%

Thời gian: 21:00 (GMT+7) đến 22:00 (GMT+7)
Ngày: 09/10/2018
Đối tượng: Khách gửi tiền lần 3
Thưởng: 100%  
Mức gửi tối thiểu: 70 USD
Mức thưởng cao nhất: 300 USD
Giới hạn thưởng: Không giới hạn 
Số lần cược: 40
Lưu ý: Không áp dụng chung với khuyến mãi 10% tiền thưởng nạp lại mỗi ngày

Khuyến mãi giờ vàng 80%

Thời gian: 13:00 (GMT+7) đến 14:00 (GMT+7)
Ngày: 19/10/2018
Đối tượng: khách gửi tiền lần 3
Thưởng: 80%  
Mức gửi tối thiểu: 60 USD
Mức thưởng cao nhất: 350 USD
Giới hạn thưởng: Không giới hạn 
Số lần cược: 40
Lưu ý: Không áp dụng chung với khuyến mãi 10% tiền thưởng nạp lại mỗi ngày

Khuyến mãi giờ vàng 100%

Thời gian: 00:00 (GMT+7) đến 01:00 (GMT+7)
Ngày: 25/10/2018
Đối tượng: khách gửi tiền lần 3
Thưởng: 100%  
Mức gửi tối thiểu: 70 USD
Mức thưởng cao nhất: 300 USD
Giới hạn thưởng: Không giới hạn 
Số lần cược: 40
Lưu ý: Không áp dụng chung với khuyến mãi 10% tiền thưởng nạp lại mỗi ngày

Khuyến mãi giờ vàng 150%

Thời gian: 18:00 (GMT+7) đến 19:00 (GMT+7)
Ngày: 30/10/2018
Đối tượng: khách gửi tiền lần 3
Thưởng: 150%  
Mức gửi tối thiểu: 90 USD
Mức thưởng cao nhất: 250 USD
Giới hạn thưởng: Không giới hạn 
Số lần cược: 40
Lưu ý: Không áp dụng chung với khuyến mãi 10% tiền thưởng nạp lại mỗi ngày

Đăng ký chơi ngay TẠI ĐÂY ( tải load bản chơi sạch không bị virut )

Casino Macau

Casino Singapore

Casino Manila

Casino Tokyo

Casino Reno

Casino Paris