Tags :

Xin thông báo chương trình KHUYẾN MÃI GIỜ VÀNG



Khuyến mãi giờ vàng 50%

Thời gian: 17:00 (GMT+7) đến 18:00 (GMT+7)
Ngày: 05/10/2018
Đối tượng: Khách gửi tiền lần 3
Thưởng: 50%  
Mức gửi tối thiểu: 40 USD
Mức thưởng cao nhất: 400 USD
Giới hạn thưởng: Không giới hạn 
Số lần cược: 40
Lưu ý: Không áp dụng chung với khuyến mãi 10% tiền thưởng nạp lại mỗi ngày

Khuyến mãi giờ vàng 100%

Thời gian: 21:00 (GMT+7) đến 22:00 (GMT+7)
Ngày: 09/10/2018
Đối tượng: Khách gửi tiền lần 3
Thưởng: 100%  
Mức gửi tối thiểu: 70 USD
Mức thưởng cao nhất: 300 USD
Giới hạn thưởng: Không giới hạn 
Số lần cược: 40
Lưu ý: Không áp dụng chung với khuyến mãi 10% tiền thưởng nạp lại mỗi ngày

Khuyến mãi giờ vàng 80%

Thời gian: 13:00 (GMT+7) đến 14:00 (GMT+7)
Ngày: 19/10/2018
Đối tượng: khách gửi tiền lần 3
Thưởng: 80%  
Mức gửi tối thiểu: 60 USD
Mức thưởng cao nhất: 350 USD
Giới hạn thưởng: Không giới hạn 
Số lần cược: 40
Lưu ý: Không áp dụng chung với khuyến mãi 10% tiền thưởng nạp lại mỗi ngày

Khuyến mãi giờ vàng 100%

Thời gian: 00:00 (GMT+7) đến 01:00 (GMT+7)
Ngày: 25/10/2018
Đối tượng: khách gửi tiền lần 3
Thưởng: 100%  
Mức gửi tối thiểu: 70 USD
Mức thưởng cao nhất: 300 USD
Giới hạn thưởng: Không giới hạn 
Số lần cược: 40
Lưu ý: Không áp dụng chung với khuyến mãi 10% tiền thưởng nạp lại mỗi ngày

Khuyến mãi giờ vàng 150%

Thời gian: 18:00 (GMT+7) đến 19:00 (GMT+7)
Ngày: 30/10/2018
Đối tượng: khách gửi tiền lần 3
Thưởng: 150%  
Mức gửi tối thiểu: 90 USD
Mức thưởng cao nhất: 250 USD
Giới hạn thưởng: Không giới hạn 
Số lần cược: 40
Lưu ý: Không áp dụng chung với khuyến mãi 10% tiền thưởng nạp lại mỗi ngày

Đăng ký chơi ngay TẠI ĐÂY ( tải load bản chơi sạch không bị virut )

Casino Macau online cho người Việt.

Casino Singapore online cho người Việt.

Casino Manila online cho người Việt.

Casino Tokyo online cho người Việt.

Casino Reno online cho người Việt.

Casino Paris online cho người Việt.