Cách chơi game bài cược Poker Hold'em tại casino ManilaCách chơi game bài cược đổi thưởng online Poker Hold’em tại casino Manila

Bạn ở đây: Bài Casino Hold'em > Giới thiệu bài Casino Hold'em
Giới thiệu bài Casino Hold'em
Bài Casino Hold'em được tiến hành với một bộ bài tiêu chuẩn gồm 52 lá được
Người chia bài xào và đặt vào Hộp chia.


Casino Hold 'em

Trong trò chơi này:
  • Có Người chia bài trực tiếp.
  • Không có lá bài Joker.
  • Bạn có thể tùy chọn cược phụ để đạt điều kiện được trả tiền thêm. Thêm
Bạn ở đây: Bài Casino Hold'em > Thanh toán ván chơi

Thanh toán ván chơi

Tất cả các con số cho biết tỷ lệ trả cho mỗi kết hợp tay bài.

Khoản trả thông thường

Tiền trả cho cược thông thường phụ thuộc vào thứ hạng tay bài
của bạn và tay bài của Người chia bài.

Hai lá bài riêng đã chia được sử dụng cùng những lá bài
ở các vòng chia 3 lá bài chung đầu tiên, chia lá bài chung thứ 4 và
chia lá bài chung thứ 5 để tạo một tay bài năm lá.
Tay bài này được sử dụng để quyết định tay bài thắng thông thường.

Kết hợp tay bài
Tỷ lệ
Thùng phá sảnh
100:1
Sảnh đồng chất
20:1
Tứ quý
10:1
Cù lũ
3:1
Bộ đồng chất
2:1
Sảnh
1:1
Bộ ba lá
1:1
Hai đôi
1:1
Đôi
1:1
Bài cao
1:1


Ví dụ:


1. Tay bài của người chơi thắng - Người chia bài không đạt điều kiện
Bạn đặt trước 1 đồng tiền cược và bắt đầu ván chơi. Bạn được chia hai lá bài riêng.người chia bài được chia hai lá bài riêng đặt sấp.

Sau đó Người chia bài chia vòng chia 3 lá bài chung đầu tiên.
Đây là ba lá bài chung, đặt ngửa.


Bạn theo và đặt thêm 2 đồng tiền lên bàn.

Người chia bài chia các vòng chia lá bài chung thứ 4 và chia lá bài chung thứ 5.
Đây là hai lá bài chung nữa, đặt ngửa.Hai lá bài riêng đã chia cho bạn sẽ được sử dụng cùng năm lá bài chung
để xác định các tay bài thắng thông thường.
Các lá bài được hiển thị tạo thành một tay bài Sảnh.

Người chia bài lật hai lá bài riêng của họ.Tay bài của Người chia bài không đạt yêu cầu,
vì vậy tay bài của bạn thắng tay bài của Người chia bài.
Cược theo của bạn hòa và tiền đặt trước của bạn được trả theo tỷ lệ 1:1
cho một tay bài Sảnh.

Tiền hòa cho cược theo của bạn = 2 đồng.
Bạn được trả 1:1 cho tiền đặt trước = 1/1 = 1 x 1 đồng đã cược = 1 đồng.

Vậy tổng số tiền bạn được trả là,
2 đồng hòa tiền cược theo + 1 đồng trả lại tiền đặt trước = 3 đồng.


2.  Tay bài của người chơi thắng - Người chia bài đạt điều kiện

Bạn đặt trước 1 đồng tiền cược và bắt đầu ván chơi. Bạn được chia hai lá bài riêng.Người chia bài được chia hai lá bài riêng đặt sấp.

Sau đó Người chia bài chia vòng chia 3 lá bài chung đầu tiên.
Đây là ba lá bài chung, đặt ngửa.Bạn theo và đặt thêm 2 đồng tiền lên bàn.

Người chia bài chia các vòng chia lá bài chung thứ 4 và chia lá bài chung thứ 5.
Đây là hai lá bài chung nữa, đặt ngửa.Hai lá bài riêng đã chia cho bạn sẽ được sử dụng cùng năm lá bài chung
để xác định các tay bài thắng thông thường.
Các lá bài được hiển thị tạo thành một tay bài Sảnh.

Người chia bài lật hai lá bài riêng của họ.Tay bài của Người chia bài tạo một Đôi quân sáu.
Tay của Người chia bài đạt điều kiện.

Tay bài Sảnh có thứ hạng cao hơn Đôi,
vì vậy tay bài của bạn thắng tay bài của Ngươi chia bài.
Bạn được trả 1:1 cho tiền cược theo và tiền đặt trước.

Vậy tổng số tiền bạn được trả là: 1/1 = 1 x 3 đồng đã cược = 3 đồng + 3 đồng
đã cược = 6 cược.

3. Tay bài của Người chia bài thắng

Bạn đặt trước 1 đồng tiền cược và bắt đầu ván chơi.
Bạn được chia hai lá bài riêng.Người chia bài được chia hai lá bài riêng đặt sấp.

Sau đó Người chia bài chia vòng chia 3 lá bài chung đầu tiên.
Đây là ba lá bài chung, đặt ngửa.Bạn theo và đặt thêm 2 đồng tiền lên bàn.

Người chia bài chia các vòng chia lá bài chung thứ 4 và chia lá bài chung thứ 5.
Đây là hai lá bài chung nữa, đặt ngửa.Hai lá bài riêng đã chia cho bạn sẽ được sử dụng cùng năm lá bài chung
để xác định các tay bài thắng thông thường.
Các lá bài được hiển thị tạo thành một tay bài Sảnh.

Người chia bài lật hai lá bài riêng của họ.Tay bài của Người chia bài tạo một Bộ đồng chất.
Tay bài Bộ đồng chất có thứ hạng cao hơn tay bài Sảnh.
Tay bài của Người chia bài thắng.

Bạn mất tiền cược theo và tiền đặt trước.

Mục đích của ví dụ này là để giúp bạn hiểu cách tính tiền trả cho người chơi.
Ván chơi, các lá bài, các vị trí cược và tiền trả thực tế có thể
khác tại sòng bạc bạn chơi.

Khoản trả thưởng

Hai lá bài riêng đã chia được sử dụng cùng những lá bài ở vòng chia 3 lá bài 
chung đầu tiên để tạo một tay bài năm lá. 
Tay bài này được sử dụng để quyết định tay bài thắng thưởng.

Kết hợp tay bài
Tỷ lệ
Thùng phá sảnh
100:1
Sảnh đồng chất
50:1
Tứ quý
25:1
Cù lũ
25:1
Bộ đồng chất
25:1
Sảnh
7:1
Bộ ba lá
7:1
Hai đôi
7:1
Cặp quân át
7:1


Ví dụ:

1. Tay bài của người chơi thắng - Người chia bài không đạt điều kiện

Bạn đặt trước 1 đồng và đặt cược phụ 1 đồng.
Bạn bắt đầu trò chơi và được chia hai lá bài riêng.Người chia bài được chia hai lá bài riêng đặt sấp.

Sau đó Người chia bài chia vòng chia 3 lá bài chung đầu tiên.
Đây là ba lá bài chung, đặt ngửa.Bạn theo và đặt thêm 2 đồng tiền lên bàn.

Người chia bài chia các vòng chia lá bài chung thứ 4 và chia lá bài chung thứ 5.
Đây là hai lá bài chung nữa, đặt ngửa.Hai lá bài riêng đã chia cho bạn sẽ được sử dụng cùng năm lá bài chung
để xác định các tay bài thắng thông thường.
Các lá bài được hiển thị tạo thành một tay bài Sảnh.

Người chia bài lật hai lá bài riêng của họ.Tay bài của Người chia bài không đạt yêu cầu,
vì vậy tay bài của bạn thắng tay bài của Người chia bài.
Cược theo của bạn hòa. Tiền đặt trước của bạn được trả theo tỷ lệ 1:1 và
tiền cược phụ được trả theo tỷ lệ 7:1 cho tay bài Sảnh.

Tiền hòa cho cược theo của bạn = 2 đồng.

Bạn được trả 1:1 cho tiền đặt trước = 1/1 = 1 x 1 đồng đã cược = 1 đồng.

Bạn được trả 7:1 cho tiền cược phụ = 7/1 = 7 x 1 đồng
cược phụ = 7 đồng + 1 đồng cược gốc = 8 đồng.

Vậy tổng số tiền bạn được trả là,
2 đồng hòa cược theo + 1 đồng trả lại tiền đặt trước + 8 đồng thắng cược phụ = 11 đồng.

2.  Tay bài của người chơi thắng - Người chia bài đạt điều kiện

Bạn đặt trước 1 đồng và đặt cược phụ 1 đồng.
Bạn bắt đầu trò chơi và được chia hai lá bài riêng.Người chia bài được chia hai lá bài riêng đặt sấp.

Sau đó Người chia bài chia vòng chia 3 lá bài chung đầu tiên.
Đây là ba lá bài chung, đặt ngửa.Bạn theo và đặt thêm 2 đồng tiền lên bàn.

Người chia bài chia các vòng chia lá bài chung thứ 4 và chia lá bài chung thứ 5.
Đây là hai lá bài chung nữa, đặt ngửa.Hai lá bài riêng đã chia cho bạn sẽ được sử dụng cùng năm lá bài
chung để xác định các tay bài thắng thông thường.
Các lá bài được hiển thị tạo thành một tay bài Sảnh.

Người chia bài lật hai lá bài riêng của họ.Tay bài của Người chia bài tạo một Đôi quân sáu.
Tay của Người chia bài đạt điều kiện.

Tay bài Sảnh có thứ hạng cao hơn Đôi,
vì vậy tay bài của bạn thắng tay bài của Ngươi chia bài.
Vì vậy, bạn được trả 1:1 cho tiền cược theo và tiền đặt trước.
Và bạn được trả 7:1 cho tiền cược phụ.

Bạn được trả 1:1 cho tiền đặt trước và tiền cược theo = 1/1 = 1 x 3 đồng đã cược = 3 đồng + 3 đồng cược gốc = 6 đồng.

Bạn được trả 7:1 cho tiền cược phụ = 7/1 = 7 x 1 đồng cược phụ = 7 đồng + 1 đồng cược gốc = 8 đồng.

Vậy tổng số tiền bạn được trả là, 6 đồng cho tiền đặt trước và tiền cược theo + 8 đồng thắng cược phụ = 14 đồng.

3. Tay bài của Người chia bài thắng


Bạn đặt trước 1 đồng và đặt cược phụ 1 đồng.
Bạn bắt đầu trò chơi và được chia hai lá bài riêng.


Người chia bài được chia hai lá bài riêng đặt sấp.

Sau đó Người chia bài chia vòng chia 3 lá bài chung đầu tiên.
Đây là ba lá bài chung, đặt ngửa.Bạn theo và đặt thêm 2 đồng tiền lên bàn.

Người chia bài chia các vòng chia lá bài chung thứ 4 và chia lá bài chung thứ 5.
Đây là hai lá bài chung nữa, đặt ngửa.Hai lá bài riêng đã chia cho bạn sẽ được sử dụng cùng năm lá bài chung để xác định các tay bài thắng thông thường.
Các lá bài được hiển thị tạo thành một tay bài Sảnh.

Người chia bài lật hai lá bài riêng của họ.Tay bài của Người chia bài tạo một Bộ đồng chất.
Tay bài Bộ đồng chất có thứ hạng cao hơn tay bài Sảnh. Tay bài của Người chia bài thắng.

Bạn mất tiền cược theo và tiền đặt trước.

Bạn được trả 7:1 cho tiền cược phụ, do cược phụ được giải quyết độc lập.

Vậy tổng số tiền bạn được trả là 7:1 cho tiền cược phụ = 7/1 = 7 x 1 đồng cược phụ = 7 đồng + 1 đồng cược gốc = 8 đồng.

Mục đích của ví dụ này là để giúp bạn hiểu cách tính tiền trả cho người chơi. Ván chơi, các lá bài, các vị trí cược và tiền trả thực tế có thể khác tại sòng bạc bạn chơi.
Tại Game bài đổi thưởng, online ăn tiền thật với Hold'em nhiều người chơi tại casino Manila
Bài Casino Hold'em 

Luật chơi
Hãy nhấp vào các liên kết để biết thêm thông tin về luật chơi.

· Quy định chung

1. Mọi khoản cược phải được đặt và xác nhận trong thời gian cược.
2. Nếu bạn không xác nhận các cược trong thời gian cược,
chúng sẽ không được tính cho ván chơi hiện tại.
3. Trò chơi này tuân theo các quy định chuẩn của Hold'em Poker.
4. Người chơi được chia hai lá bài riêng đặt ngửa,
Người chia bài được chia hai lá bài riêng đặt sấp.
5. Hai lá bài riêng đã chia được sử dụng cùng những lá bài ở các vòng chia 3 lá bài
chung đầu tiên, chia lá bài chung thứ 4 và chia lá bài chung thứ 5 để tạo một tay bài năm lá. Tay bài này được sử dụng để quyết định tay bài thắng thông thường.
6. Hai lá bài riêng đã chia được sử dụng cùng những lá bài ở vòng chia 3 lá bài chung đầu tiên để tạo một tay bài năm lá.
Tay bài này được sử dụng để quyết định tay bài thắng thưởng.
7. Người chia bài phải có một Cặp quân Bốn hoặc cao hơn để đạt điều kiện.
8. Nếu Người chia bài không đạt điều kiện, tiền đặt trước sẽ được trả theo Tiền trả cược thông thường và tiền cược theo sẽ hòa.
9. Nếu Người chia bài không đạt điều kiện và tay bài của bạn thắng tay bài của họ, tiền đặt trước sẽ được trả theo Tiền trả cược thông thường.
Tiền cược theo được trả theo tỷ lệ 1:1.
10. Nếu Người chia bài đạt điều kiện và hai tay bài hòa nhau,
cả tiền đặt trước và tiền cược theo sẽ hòa.
11. Nếu Người chia bài đạt điều kiện và thắng tay bài của bạn,
bạn sẽ mất cả tiền đặt trước và tiền cược theo.
12. Hỏng chức năng sẽ hủy tất cả các lượt chơi và thanh toán.
· Luật cược và trả tiền

1. Nếu bạn theo cược, bạn sẽ đặt lên bàn số tiền cược gấp đôi tiền đặt trước.
2. Nếu bạn bỏ bài, tay bài của bạn hoàn thành.
Bạn sẽ mất toàn bộ tiền đặt trước hay các cược phụ đối với tay bài của bạn, dù thứ hạng tay bài của bạn thế nào.
3. Nếu bạn không đưa ra bất kỳ quyết định chơi nào,
tay bài của bạn sẽ tự động bỏ bài.
· Luật cược phụ thưởng

1. Trò chơi này trả thưởng cho một số kết hợp tay bài nhất định.
2. Bạn phải đặt cược phụ để đạt điều kiện được trả thưởng. Thêm
3. Đặt cược phụ là không bắt buộc.
4. Cược phụ được đặt trước khi bất kỳ tay bài nào được chia.
5. Bạn phải đặt tiền đặt trước để có thể đặt cược phụ.
6. Hai lá bài riêng đã chia được sử dụng cùng những lá bài ở vòng chia 3 lá bài chung đầu tiên để tạo một tay bài năm lá.
Tay bài này được sử dụng để quyết định tay bài thắng thưởng.
7. Cược thưởng được giải quyết độc lập với cược thông thường.
8. Tiền thắng cược thông thường được thêm vào tiền thắng cược thưởng.


Bài Casino Hold'em > Chơi trò chơi

Chơi trò chơi
Mục tiêu của trò chơi là hoàn thành ván chơi với tay bài mạnh nhất
kết hợp từ hai lá bài riêng và các lá bài ở các vòng chia 3 lá bài chung đầu tiên,
chia lá bài chung thứ 4 và chia lá bài chung thứ 5.
Tay bài này được sử dụng để quyết định tay bài thắng thông thường và tay bài thắng thưởng.

Cược phụ tùy chọn sẽ giúp bạn đạt điều kiện được trả thưởng.
Số tiền cược này tách biệt với tiền cược thông thường của bạn,
và được đặt trước khi bất kỳ tay bài nào được chia.

Toàn bộ số tiền trả cho bạn phụ thuộc vào thứ hạng tay bài,
như đã trình bày trong phần tiền trả cho ván chơi.

Chơi:

1. Nhấp vào nút Chip yêu cầu trong khu vực Chọn chip để chọn kích cỡ chip bạn muốn cược. Làm cách nào?

1. Nhấp vào các mũi tên trong Chọn chip để xem thêm các kích cỡ chip khác.
2. Đặt cược. Làm cách nào?

1. Nhấp vào giữa vòng tròn cược ở khu vực chơi để chọn số chip bạn muốn cược.
2. Để tăng cược, hãy nhấp vào cược bạn muốn tăng.
Cột chip tăng tương ứng với kích thước chip đang được chọn.
3. Để giảm hoặc hủy một cược, nhấp chuột phải lên cược bạn muốn giảm hoặc hủy.
Cột chip giảm tương ứng với kích thước chip đang được chọn.

Chú ý:
Các tùy chọn về sòng bạc giữa các trò chơi và sòng bạc là khác nhau.
Sòng bạc của bạn có thể không có đủ tất cả các tùy chọn này.

Mẹo:
Nếu sòng bạc của bạn không cho phép bạn nhấp chuột phải:

1. Để giảm hoặc hủy một cược, giữ phím Ctrl trên bàn phím và nhấp chuột trái lên cược bạn muốn giảm hoặc hủy.
Cột chip giảm tương ứng với kích thước chip đang được chọn.

1. Các tùy chọn cược khác


Xóa cược

Để hủy tất cả các cược khỏi bàn chơi, hãy nhấp vào nút Hủy cược. Các khoản cược sẽ được xóa khỏi bàn. Bạn chỉ có thể xóa các cược chưa xác nhận khỏi bàn chơi.


Cược lại

Để đặt cùng một số chip như ván chơi trước của bạn, hãy nhấp vào nút Cược lại. Các chip được đặt trên bàn.


Hoàn tác

Để hoàn tác thay đổi gần nhất bạn thực hiện với các cược được đặt trên bàn, hãy nhấp vào nút Hoàn tác. Thay đổi gần nhất của bạn đã bị hủy.


Hoàn tác

Để thay thế cược gần nhất bạn hủy bằng cách sử dụng nút Hoàn tác, hãy nhấp vào nút Khôi phục. Cược của bạn được đặt trên bàn.

3. Xác nhận cược. Làm cách nào?


Xác nhận cược

Nhấp vào nút Xác nhận để xác nhận cược của bạn trước khi thời gian cược hoàn thành.
Các cược không được xác nhận sẽ tự động bị hủy khỏi bàn chơi khi thời gian cược kết thúc.

4. Người chia bài bắt đầu chia các lá bài. Làm cách nào?

Người chia bài chia hai lá bài riêng, đặt sấp. Mỗi người chơi và Người chia bài được chia hai lá bài riêng.

Sau đó Người chia bài chia vòng chia 3 lá bài chung đầu tiên.
Đây là ba lá bài chung, đặt ngửa.

5. Tùy vào các lá bài bạn được chia và luật chơi, bạn có thể:
· Theo cược

Khi bạn nghĩ bạn có tay bài có thể thắng Người chia bài, hãy nhấp vào Theo cược để đặt cược gấp đôi số tiền bạn đặt trước cho vòng cược này.

· Bỏ bài

Khi bạn nghĩ tay bài của bạn không có khả năng thắng và muốn kết thúc ván chơi,
hãy nhấp vào Bỏ bài để kết thúc chơi tay bài của bạn.

Bạn sẽ mất toàn bộ số tiền cược vào tay bài của bạn,
dù thứ hạng tay bài của bạn thế nào.

· Người chia bài chia bài của các vòng chia lá bài chung thứ 4 và chia lá bài chung thứ 5.
· Người chia bài chơi tay bài của họ.
· Tay bài của bạn và tay bài của Người chia bài sẽ được so sánh.
· Nếu bạn có một tay bài thắng, bạn sẽ được trả theo Tiền trả cho trò chơi.
Thêm
· Nếu bạn có một tay bài thưởng và tay bài này thắng, bạn sẽ được trả theo Tiền trả thưởng.
· Nếu bạn không có tay bài thắng, ván chơi kết thúc và bạn có thể chơi lại.Bạn ở đây: Bài Casino Hold'em > Lịch sử trò chơi

Lịch sử trò chơi
Lịch sử trò chơi cho phép bạn xem thông tin về ván bạn đang chơi.

Bạn có thể xem những tay bài được chia cho Người chia bài và những người chơi trong 5 vòng chơi gần nhất của ván bạn đang chơi. 
Các số liệu thống kê gồm có:

· 5 vòng gần nhất của người chia bài
Hiển thị danh sách giá trị tay bài và các tay bài được chia của Người chia bài trong 5 vòng chơi gần nhất của ván bạn đang chơi.
· 5 vòng gần nhất của người chơi
Hiển thị danh sách giá trị tay bài và các tay bài được chia của người chơi trong 5 vòng chơi gần nhất của ván bạn đang chơi.

Trong lịch sử, các tay bài thắng được biểu diễn như sau:

· Người chơi được biểu diễn bằng một biểu tượng màu đỏ.
· Nhà cái được biểu diễn bằng một biểu tượng màu xanh lam.
· Hòa được biểu diễn bằng một biểu tượng màu xanh lục.

Bài Casino Hold'em > Menu Tùy chọn sòng bạc

Menu Tùy chọn sòng bạc

Cho phép bạn tùy chỉnh các cài đặt về sòng bạc.


Các tùy chọn bao gồm:


· Cược tự động của tôi


Cho phép bạn xem thông tin về số liệu thống kê cách chơi Tự động cược hiện tại của bạn cho các bàn chơi khác nhau.

Mẹo:
Nhấp vào nút Dừng để dừng tính năng Tự động cược tại một bàn chơi cụ thể.

· Tùy chọn

Cho phép bạn thay đổi các cài đặt về âm thanh, hiển thị và ván chơi.

· Âm thanh
Bật hoặc tắt tất cả các hiệu ứng âm thanh, âm nhạc và âm thanh.
Điều khiển mức âm lượng cho tất cả các tùy chọn âm thanh.

· Hiển thị
Cấu hình chất lượng video và kích thước màn hình video trong ván chơi.

Mẹo:
Nhấp vào hộp kiểm Cho phép để chọn chất lượng video theo khả năng truyền trực tuyến của bạn.

· Trò chơi

· Cho phép bạn cấu hình giao diện mặc định cho mỗi cửa sổ ván chơi mới.
Các tùy chọn bao gồm:
· Giao diện trò chơi
· Giao diện sòng bạc
· Cho phép bạn giữ nguyên các cược thắng của bạn trên bàn để sử dụng trong ván chơi tiếp theo.

Mẹo:
Nhấp vào nút Khôi phục cài đặt mặc định để áp dụng lại các tùy chọn mặc định và thay thế mọi thay đổi bạn vừa thực hiện.

· Giao dịch ngân hàng

Mở hệ thống Ngân hàng.

· Trang web người chia bài

Mở Trang web người chia bài hiển thị hồ sơ của mỗi Người chia bài.

· Trung tâm trợ giúp

Mở hệ thống Trợ giúp của sòng bạc.

· Kiểm tra chơi

Mở hệ thống PlayCheck.

· Chuyển giao diện
Cho phép bạn thay đổi giao diện cửa sổ trò chơi hiện tại. Thêm

Các tùy chọn bao gồm:

· Giao diện trò chơi
· Giao diện sòng bạc
· Chế độ toàn màn hình

Mở sòng bạc ở chế độ Toàn màn hình.
· Đóng bàn chơi

Đóng bàn bạn đang chơi. Bạn sẽ tự động trở về sảnh chính của sòng bạc.

Thay đổi các tùy chọn về sòng bạc:

1. Nhấp vào nút Menu. Menu Tùy chọn sẽ được hiển thị.
2. Chọn các cài đặt bắt buộc.

Chú ý:
Các tùy chọn về sòng bạc giữa các trò chơi và sòng bạc là khác nhau.
Sòng bạc của bạn có thể không có đủ tất cả các tùy chọn này.


ĐĂNG KÝ CHƠI NGAY TẠI ĐÂY ( tải load bản chơi sạch không bị virut )


Dưới đây là giao diện bắt đầu vào chơi Casino Hold' em online:


Chọn bài chơi

Sòng bài xì tố Hold'em

Chơi online trực tiếp trên máy
ĐĂNG KÝ CHƠI NGAY TẠI ĐÂY ( tải load bản chơi sạch không bị virut )Game bài cược Shanghai online cho người Việt.

Quay Nổ Hũ Slot Jackpot Online Thưởng Siêu Khủng

Game bài Paris online cho người Việt.

Game bài cược Vegas online cho người Việt.

Game cược đổi thưởng Live games online.