Game bài cược Baccarat đổi thưởng tiền thật tại casino Vegas
Cách chơi game bài cược đổi thưởng online Baccarat tại casino Vegas

Classic Baccarat

Ngoài Baccarat truyền thống phổ biến với người chơi, Asia Gaming còn có Baccarat tốc độ và Baccarat nhiều bàn chơi, mang đến cho người chơi cảm giác hồi hộp thực sự khi ở trong một sòng bạc thực tế, đảm bảo trải nghiệm thời gian thật và công bằng.


Cách Thắng:

Trong Baccarat, người chơi có thể đặt cược 2 lựa chọn: Banker hoặc Player. Baccarat là trò chơi so bài, người chiến thắng phải có tổng số điểm gần nhất với 9 điểm.

Hướng Dẫn và Lựa Chọn Cược:

 • 1
  Trong Baccarat, người chơi có thể đặt cược 2 lựa chọn: Banker hoặc Player. Baccarat là trò chơi so bài, người chiến thắng phải có tổng số điểm gần nhất với 9 điểm.
 • 2
  Player và Banker mỗi bên sẽ được chia 2 lá bài trước. Tất cả lá 10 và là bài hình có giá trị là 0. Nếu giá trị của lá bài vượt quá 9, thì giá trị được tính bằng cách trừ 10 của tổng điểm bài.
 • 3
  Bên nào có tổng số điểm là 8 hoặc 9 trong tay, gọi là ”Thắng Tự Nhiên” và ván chơi kết thúc. Không cần rút là bài thứ 3.
 • 4
  Nếu một trong hai bên với 2 là bài đầu tiên có số điểm từ 0-6. "Luật Lá Bài Thứ 3" sẽ được áp dụng để rút bài.
 • 5
  Không bên nào nhận nhiều hơn 3 lá bài.
 • Chơi Bài:

  Trò chơi sử dụng 8 bộ bài (mỗi bộ có 52 lá). Tổng cộng có 416 lá bài. Mỗi bên "Player" và "Banker" sẽ được chia 2 lá bài trước, tối đa là 3 lá bài cho "Player" hoặc "Banker" phụ thuộc vào quy định sau. Bên nào gần nhất với 9 điểm sẽ thắng, bài cùng điểm sẽ là hòa (Tie).
  Luật Chơi:

  1. Giá Trị Lá Bài

  2 đến 9

  GIÁ TRỊ: Tính theo giá trị của lá bài

  Lá Ace


  GIÁ TRỊ: 1

  K hoặc Q hoặc J hoặc 10


  GIÁ TRỊ: 0
  *Sau khi hai lá bài được chia cho mỗi bên, lá bài thứ 3 được chia tiếp hay không thì phụ thuộc luật chơi.
  *Sau khi hai lá bài được chia cho mỗi bên, lá bài thứ 3 được chia tiếp hay không thì phụ thuộc luật chơi.
  Ví dụ:


  2. Luật Chia Lá Bài Thứ 3
 • Điểm 2 lá bài đầu tiên của Player
 • (PLAYER)
 • Điểm 2 lá bài đầu tiên của Banker
 • (BANKER)
 • 0
 • Rút lá bài thứ 3
 • 0
 • Rút lá bài thứ 3
 • 1
 • Rút lá bài thứ 3
 • 1
 • Rút lá bài thứ 3
 • 2
 • Rút lá bài thứ 3
 • 2
 • Rút lá bài thứ 3
 • 3
 • Rút lá bài thứ 3
 • 3
 • Nếu lá bài thứ 3 được chia cho Player có giá trị là 8, lá bài thứ 3 sẽ không được chia cho Banker
 • 4
 • Rút lá bài thứ 3
 • 4
 • Nếu lá bài thứ 3 được chia cho Player có giá trị là 0, 1, 8 hoặc 9, lá bài thứ 3 sẽ không được chia cho Banker
 • 5
 • Rút lá bài thứ 3
 • 5
 • Nếu lá bài thứ 3 được chia cho Player có giá trị là 0, 1, 2, 3, 8 hoặc 9, lá bài thứ 3 sẽ không được chia cho Banker
 • 6
 • Không rút lá bài thứ 3
 • 6
 • Nếu lá bài thứ 3 được chia cho Player có giá trị là 6 hoặc 7, lá bài thứ 3 sẽ được chia cho Banker
 • 7
 • Không rút lá bài thứ 3
 • 7
 • Không rút lá bài thứ 3
 • 8
 • Thắng tự nhiên (Cả 2 bên không rút)
 • 8
 • Thắng tự nhiên (Cả 2 bên không rút)
 • 9
 • Thắng tự nhiên (Cả 2 bên không rút)
 • 9
 • Thắng tự nhiên (Cả 2 bên không rút)
 • Thanh toán:
  Người chơi có thể chọn chế độ bàn chơi Baccrat Có Hoa Hồng hoặc Baccrat Không Hoa Hồng. Luật chơi hai loại này là như nhau, nhưng có khác biệt trong cách thanh toán. Các loại cược và trả về như sau:
  Baccarat:
 • LOẠI CƯỢC VÀ KẾT QUẢ
 • Thanh toán
 • Player
 • 1 :1 (Tie return bet amount)
 • Banker
 • 1 :0.95 (Tie return bet amount)
 • Hòa (Tie)
 • 1 :8
 • Player Đôi
 • 1 :11
 • Banker Đôi
 • 1 :11
 • Lớn
 • 1 :0.5
 • Nhỏ
 • 1 :1.5
 • Đôi Bất Kỳ
 • 1 :5
 • Đôi Hoàn Hảo
 • 1 :25
 • Player thắng tự nhiên
 • 1 :4
 • Banker thắng tự nhiên
 • 1 :4
 • Baccarat không hoa hồng:
 • LOẠI CƯỢC VÀ KẾT QUẢ
 • Thanh toán
 • Player
 • 1 :1(Hòa trả lại tiền đặt cược )
 • Banker
 • 1 :1(Nếu đặt cho Banker và Banker thắng với tổng điểm bằng 6, khách hàng sẽ chỉ thắng một nửa tiền cược; nếu kết quả là hòa, hoàn lại tiền đặt cược)
 • Hòa (Tie)
 • 1 :8
 • Player Đôi
 • 1 :11
 • Banker Đôi
 • 1 :11
 • Lớn
 • 1 :0.5
 • Nhỏ
 • 1 :1.5
 • Super 6
 • 1 :12
 • Đôi Bất Kỳ
 • 1 :5
 • Đôi Hoàn Hảo
 • 1 :25
 • Player thắng tự nhiên
 • 1 :4
 • Banker thắng tự nhiên
 • 1 :4
 • Super Tie
 • Thanh toán
 • 9
 • 1 : 80
 • 8
 • 1 : 80
 • 7
 • 1 :40
 • 6
 • 1 :40
 • 5
 • 1 :110
 • 4
 • 1 :120
 • 3
 • 1 :200
 • 2
 • 1 :225
 • 1
 • 1 :215
 • 0
 • 1 :150
 • Lớn/Nhỏ, Player/ Banker đôi, Any Pair, Perfect Pair, Player/Banker thắng tự nhiên, Super Tie, Super 6
  Super Tie
  1. Lớn/Nhỏ (Big/Small): Dựa vào tổng số lá bài trên bàn chơi, kết quả có 4 lá bài là "Nhỏ", 5 hay 6 lá bài là "Lớn".
  2. Player/Banker Đôi:Nếu 2 lá bài đầu tiên của Player hoặc Banker giống nhau (có thể là quân bài "Chữ" hoặc "Số", không cần đồng chất) sẽ cho kết quả là một đôi. Nếu 2 lá bài đầu tiên của Banker giống nhau, cho kết quả là "Banker Đôi". Nếu 2 lá bài đầu tiên của Player giống nhau, cho kết quả là "Player Đôi".
  3. Đôi Bất Kỳ: Cược đặt cho Any Pair thắng, nếu một trong hai bên Player hoặc Banker với hai lá bài đầu tiên của mỗi bên giống nhau không cần đồng chất. Khi 2 quân bài đầu tiên của người chơi hoặc nhà cái có kết quả là một đôi, chỉ thanh toán một lần.
  4. Đôi Hoàn Hảo: Cược cho Đôi hoàn hảo thắng nếu một trong hai bên Player hoặc Banker với hai lá bài đầu tiên của mỗi bên giống nhau và đồng chất. Khi 2 quân bài đầu tiên của người chơi hoặc nhà cái có kết quả là một đôi cùng chất, chỉ thanh toán một lần.
  5. Đôi Hoàn Hảo và Đôi Bất Kỳ luôn hiển thị để đặt cược.
  6.Player/Banker thắng tự nhiên:
  6.1 Chỉ hỗ trợ khi bảng tùy chỉnh đặt cược của trò chơi được mở.
  6.2 Nếu cả Player hoặc Banker thắng với 2 lá bài đầu tiên với số điểm là 8 hoặc 9 , Cược đặt cho " Player Natural " hoặc " Banker Natural" sẽ thắng. Nếu kết quả là hòa tự nhiên, thì sẽ hoàn tiền cược.
  7.Super Tie:
  7.1 Chỉ hỗ trợ khi bảng tùy chỉnh đặt cược của trò chơi được mở.
  7.2 Cược sẽ thắng nếu người chơi chọn đúng số điểm mà kết quả ván bài của Player và Banker là hoà nhau.
  8. Super 6 :
  8.1 Chỉ hỗ trợ khi bật chế độ Không Hoa Hồng
  8.2 Nhà Cái phải thắng với 6 điểm
  9. Nếu người chơi đặt cược cho Super 6 và Player cùng lúc, sẽ không được xem là cược đối xứng.
  10. Bắt đầu: Hai lá bài đầu tiên sẽ được chia cho banker and player.
  Lưu ý:

  1. Sau 31 ván bài được chơi trên mỗi hộp bài, cược "Lớn", "Nhỏ" và " super Tie" sẽ ngưng mở cược.

  2. Sau 61 ván bài được chơi trên mỗi hộp bài, cược "Đôi Hoàn Hảo", "Đôi Bất Kì", "Cặp Nhà cái" và " Cặp Người chơi" sẽ ngưng mở cược.

  3. Tiền cược tối thiểu và tối đa sẽ phụ thuộc vào giới hạn tại bàn chơi. Người chơi có thể đặt cược trong phạm vi kết hợp của giới hạn trong bàn cược và giới hạn cược của người chơi. Để điều chỉnh giới hạn cược, xin vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng.

  4. Khi các lá bài được chia bởi người chia bài, hệ thống có thể hoặc không thể đọc lá bài, nếu hệ thống không thể đọc lá bài, người chia bài sẽ quét lá bài đến khi hệ thống đọc được lá bài (nếu hệ thống vẫn không thể đọc lá bài, ván bài đó sẽ được hủy và tất cả tiền cược của ván bài đó sẽ được hoàn lại).

  5. Trong trường hợp cược thanh toán không chính xác, cược đặt sẽ được thanh toán lại dựa theo kết quả video của ván bài.

  6. Cược Super 6 chỉ có tại Baccarat Không Hoa Hồng, cược này sẽ xuất hiện khi được người chơi kích hoạt tại bàn chơi.

  Đăng nhận xét

  0 Nhận xét

  Game bài cược Shanghai online cho người Việt.

  Quay Nổ Hũ Slot Jackpot Online Thưởng Siêu Khủng

  Game bài Paris online cho người Việt.

  Game bài cược Vegas online cho người Việt.

  Game cược đổi thưởng Live games online.