Cách chơi game bài cược Baccarat casino Beijing
Để am hiểu sâu hơn về tất tần tật trò chơi game bài cược trực tuyến online đổi thưởng xu rút kiếm tiền mặt thật với Baccarat nhiều người chơi tại Casino Beijing thì chúng ta có thể chia thành các mục sau:

1. Cách chơi game cược đổi tiền thật Baccarat tại Casino Beijing.
2. Chức năng chính Baccrat Beijing
3. Kinh nghiệm đánh cược thắng Baccarat
4. Giao diện chơi Baccarat Beijing
5. Video hướng dẫn chơi Baccarat
6. Hướng dẫn đăng ký chơi
7. Hướng dẫn gửi tiền chơi
8. Hướng dẫn rút tiền chơi

1. Cách chơi bài cược online Baccarat tại casino Beijing.

Quy tắc
 • Baccarat casino Beijing có tám bộ bài được sử dụng. 
 • Thẻ được cho các giá trị điểm như sau: Ace = 1, 2-9 = giá trị pip, 10 và thẻ mặt = 0. 
 • Khi bắt đầu một chiếc giày mới, đại lý sẽ lật một thẻ. Điều này sẽ xác định có bao nhiêu thẻ mà đại lý sẽ đốt, theo giá trị baccarat, ngoại trừ thẻ 10 hoặc thẻ mặt sẽ dẫn đến 10 thẻ bị đốt. 
 • Thẻ cắt sẽ được đặt khoảng một bộ bài (52 thẻ) từ dưới cùng của giày. Khi thẻ cắt xuất hiện, người chia bài sẽ hoàn thành bàn tay đó, chơi thêm một tay và sau đó bắt đầu một chiếc giày mới. Nếu thẻ cắt ra thay vì thẻ đầu tiên, đại lý sẽ hoàn thành bàn tay đó, và sau đó bắt đầu một chiếc giày mới. 
 • Chơi bắt đầu bởi tất cả người chơi đặt cược vào "người chơi", "nhân viên ngân hàng" hoặc hòa trong thời gian đặt cược được xác định trước được hiển thị trong ứng dụng. 
 • Sau khi thời gian đặt cược kết thúc và trò chơi game cược bài online đổi tiền thật đã vào Cược không đặt cược chế độ nào nữa, các cược sẽ được gửi đến máy chủ và nhà cái sẽ trao hai thẻ cho người chơi và nhân viên ngân hàng. Điểm của tay là chữ số bên phải của tổng số thẻ. Ví dụ: nếu hai thẻ là 8 và 7, thì tổng số sẽ là 15 và điểm sẽ là 5. Điểm sẽ luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 9 và không thể phá vỡ. 
 • Thẻ thứ ba có thể hoặc không thể được xử lý cho người chơi hoặc người chia bài tùy theo các quy tắc sau:
 •  -  Nếu người chơi hoặc nhân viên ngân hàng có tổng cộng 8 hoặc 9 thì cả hai đều đứng. 
  Quy tắc này ghi đè tất cả các quy tắc khác.  -  Nếu tổng số người chơi là 5 hoặc ít hơn, thì người chơi đánh, nếu không thì người chơi đứng.  -  Nếu người chơi đứng, thì nhân viên ngân hàng đánh tổng cộng 5 hoặc ít hơn. Nếu người chơi đánh, sau đó sử dụng biểu đồ bên dưới để xác định xem nhân viên ngân hàng đánh (H) hay đứng (S):
Quy tắc vẽ Baccarat
Điểm ngân hàng

Thẻ thứ ba
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
6
S
S
S
S
S
S
H
H
S
S
5
S
S
S
S
H
H
H
H
S
S
4
S
S
H
H
H
H
H
H
S
S
3
H
H
H
H
H
H
H
H
S
H
2
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
1
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
0
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
 • Điểm của người chơi và đại lý được so sánh; người chiến thắng là người lớn hơn Đặt cược thắng cho nhân viên ngân hàng trả 19 đến 20 (thậm chí tiền ít hơn 5% hoa hồng), thắng cược cho người chơi trả 1 cho 1, thắng cược trên cà vạt trả 8 đến 1. Trong trường hợp đặt cược hòa, nhân viên ngân hàng và người chơi đặt cược sẽ đẩy.

Xuất chi và tỷ lệ cược

Các bảng hoàn trả sau đây cho thấy các kết quả có thể có của nhân viên ngân hàng, người chơi và đặt cược cho một trò chơi 8 tầng.
Cược ngân hàng - 8 sàn:
Biến cố
nước
Kết hợp
Xác suất
Trở về
Nhân viên ngân hàng thắng
0.95
2, 292, 252, 566, 437, 888
0.458597
0.435668
Người chơi thắng
-1
2, 230, 518, 282, 592, 256
0.446247
-0.446247
Cà vạt
0
475, 627, 426, 473, 216
0.095156
0
Toàn bộ

4, 998, 398, 275, 503, 360
1
-0.010579

Cược người chơi - 8 sàn
Biến cố
nước
Kết hợp
Xác suất
Trở về
Nhân viên ngân hàng thắng
-1
2, 292, 252, 566, 437, 888
0.458597
-0.458597
Người chơi thắng
1
2, 230, 518, 282, 592, 256
0.446247
0.446247
Cà vạt
0
475, 627, 426, 473, 216
0.095156
0
Toàn bộ

4, 998, 398, 275, 503, 360
1
-0.012351

Tie Bet - 8 sàn
Biến cố
nước
Kết hợp
Xác suất
Trở về
Nhân viên ngân hàng thắng
-1
2, 292, 252, 566, 437, 888
0.458597
-0.458597
Người chơi thắng
-1
2, 230, 518, 282, 592, 256
0.446247
-0.446247
Cà vạt
8
475, 627, 426, 473, 216
0.095156
0.761248
Toàn bộ

4, 998, 398, 275, 503, 360
1
-0.143596
Cược cặp - 8 sàn
Biến cố
nước
Kết hợp
Xác suất
Trở về
Đôi
11
6448
0.074699
0.821687
Không có cặp
-1
79872
0.925301
-0.925301
Toàn bộ

86320
1
-0.103614
Tiền thưởng người chơi
Biến cố
nước
Kết hợp
Xác suất
Trở về
Thắng 9
30
18, 409, 431, 764, 992
0.003683
0.110492
Thắng 8
10
34, 097, 645, 543, 424
0.006822
0.068217
Thắng 7
6
89, 590, 261, 473, 280
0.017924
0.107543
Thắng 6
4
141, 238, 897, 317, 888
0.028257
0.113027
Thắng 5
2
166, 169, 165, 987, 840
0.033244
0.066489
Thắng 4
1
186, 780, 352, 174, 080
0.037368
0.037368
Chiến thắng tự nhiên
1
812, 685, 054, 124, 032
0.162589
0.162589
Cà vạt tự nhiên
0
89, 325, 908, 267, 520
0.017871
0
Mất
-1
3, 460, 101, 558, 850, 300
0.692242
-0.692242
Tổng cộng
4, 998, 398, 275, 503, 350
1
-0.026517

Tiền thưởng ngân hàng
Biến cố
nước
Kết hợp
Xác suất
Trở về
Thắng 9
30
15, 390, 342, 909, 952
0.003079
0.092372
Thắng 8
10
28, 305, 092, 784, 128
0.005663
0.056628
Thắng 7
6
79, 517, 099, 278, 336
0.015909
0.095451
Thắng 6
4
119, 200, 072, 366, 080
0.023848
0.095391
Thắng 5
2
157, 275, 882, 332, 160
0.031465
0.062931
Thắng 4
1
201, 147, 167, 287, 296
0.040242
0.040242
Chiến thắng tự nhiên
1
812, 685, 054, 124, 032
0.162589
0.162589
Cà vạt tự nhiên
0
89, 325, 908, 267, 520
0.017871
0
Mất
-1
3, 495, 551, 656, 153, 850
0.699334
-0.699334
Tổng cộng
4, 998, 398, 275, 503, 350
1
-0.093731
Lớn và nhỏ

Cược nhỏ, trả 3 đến 2 nếu tổng số thẻ Người chơi và Ngân hàng bằng bốn.
Đặt cược lớn thanh toán nếu tổng số thẻ Người chơi và Ngân hàng bằng năm hoặc sáu và trả 0,54 đến 1.

Hoặc là cặp

Đặt cược Cặp hoặc trả tiền nếu hai thẻ đầu tiên của Người chơi hoặc Ngân hàng tạo thành một cặp. Một chiến thắng trả 5 đến 1.

Cặp đôi hoàn hảo

Cặp đôi hoàn hảo thanh toán nếu hai thẻ đầu tiên của Người chơi hoặc Ngân hàng tạo thành một cặp phù hợp. Một chiến thắng trả 25 đến 1.

2. Chức năng chính Baccrat Beijing

Main UI functions ( Các chức năng UI chính): 
Game information (Thông tin trò chơi) - bao gồm các thông tin sau:
TableID cho biết số vật lý của bàn trong sòng bạc.
Tên đại lý cho biết tên của đại lý hiện đang chơi bàn, đại lý sẽ thay đổi tên của họ khi luân chuyển.
ID giao dịch - đây là ID vòng duy nhất và trong trường hợp có bất kỳ câu hỏi hoặc tranh chấp nào, cần phải chỉ ra ID vòng.
 
Game index (Chỉ số trò chơi ) - hiển thị độ lệch phần trăm của kết quả giữa Banker, Player và TIE.
* dựa trên chiếc giày cuối cùng của bộ bài từ lần xáo trộn cuối cùng.

Chat Trò chuyện - cho phép người chơi viết tin nhắn văn bản cho đại lý và trò chuyện với những người chơi khác.

Limit (Giới hạn) - bảng giới hạn cung cấp cho người chơi chỉ báo về giá trị tối thiểu và tối đa được phép trên mỗi điểm đặt cược của bảng chơi. 

Full screen (Toàn màn hình) - bằng cách nhấp vào nút này (hoặc ở giữa màn hình video), người chơi có thể chọn nếu vào chế độ toàn màn hình (F11), nhấp thêm vào cùng một nút hoặc trên nút Esc sẽ đưa trò chơi trở về chế độ màn hình thông thường.

Turn on / off sound  (Bật / tắt âm thanh )- cung cấp cho người chơi tùy chọn tắt / bật âm thanh UI và âm thanh video trực tiếp. 

Game history (Lịch sử trò chơi) - nhấp vào tính năng này sẽ mở một trang web trên đầu giao diện người dùng trò chơi sẽ hiển thị cho người chơi kết quả các vòng mới nhất cũng như lịch sử đặt cược của người chơi.

Tips (Mẹo) - người chơi có thể thưởng cho người chia bài thuận lợi bằng cách cho họ tiền boa dựa trên sự cân nhắc của người chơi, số tiền Mẹo được trao cho người chia bài sẽ được ra mắt trực tiếp từ số dư Người chơi và không liên quan đến bất kỳ cách nào đối với luồng trò chơi hoặc trò chơi quy tắc. 

Big road, Grain path and Trend (Con đường lớn, Con đường hạt và Xu hướng) - được sử dụng để cho phép người chơi theo dõi kết quả vòng mới nhất, theo cách có thể cố gắng dự đoán kết quả của vòng tiếp theo, kết quả của mỗi vòng là hoàn toàn ngẫu nhiên và mục đích của các con đường và xu hướng là về cơ bản theo dõi kết quả của các vòng trước, các con đường và xu hướng nắm giữ thông tin về các vòng mới nhất kể từ thời điểm chương trình được thay thế.
Repeat (Lặp lại )- nhấp vào nút này sẽ lặp lại Đặt cược cuối cùng được thực hiện bởi người dùng. 

Undo (Hoàn tác) - nhấp vào nút này sẽ hủy Đặt cược cuối cùng được đặt bởi người dùng. 

Delete (Xóa) - nhấp vào nút này sẽ xóa tất cả các cược được đặt bởi người dùng.

3. Kinh nghiệm đánh thắng cược Baccarat tại casino Beijing.

1/ Năm vững được qui luật và tận dụng tối đa lợi thế cược Banker trong Baccarat:
 • Trong baccarat online nói chung, tỷ lệ ăn của banker là 1 ăn 0.95. Còn cửa player tỷ lệ ăn cao hơn 1 chút, là 1 ăn 1. Các bạn nghĩ xem tại sao banker lại có tỷ lệ ăn thấp hơn?
 • Bởi vì banker có cơ hội thắng cao hơn. Nếu như player cơ hội thắng là 45% thì banker cơ hội thắng lên tới 50% đấy.
 • Vậy nên, người chơi khôn ngoan sẽ đánh cửa banker nhiều hơn.
 • Tổng quan mà nói thì tỷ lệ chiến thắng của mỗi cửa đang là 50-50 (như hình trên). Nhưng bạn để ý, nó rất hay thắng theo chuỗi, 1 chuỗi từ 3, thậm chí tới 5 ván ván thắng liên tiếp của banker hoặc player.

3/ Linh hoạt trong đặt cược:
 • Phân tích kết quả cược của 100 ván, thì cửa banker có tổng số ván thắng lớn hơn. Nhưng không phải lúc nào cũng đặt cửa banker nhé.
 • Các bạn cần phải linh hoạt giữa player và banker, bên nào đang lợi thế hơn, ta đặt cược. Ví dụ xem lịch sử cược thấy 3 ván trước player đang thắng, bạn nhảy vào thì cũng nên “bèo trôi theo nước” mà chọn player. Chứ không phải cứ máy móc là banker sẽ luôn luôn thắng.
4/ Chiến thuật 1-3-2-4:

Đây là một chiến thuật vô cùng hiệu quả, được xây dựng bởi nhiều cao thủ baccarat đời đầu. Mục đích của nó là để giảm thiểu số tiền thua cược, và tăng tối đa số tiền thắng cược có thể kiếm.

Cách chơi:
 • Ván 1: Bạn đặt 1 đơn vị tiền cược trong ván đầu => Ván 2: Nếu thắng thì bạn tăng lên 3 đơn vị cược => Ván 3: Thắng tiếp, bạn lại giảm về 2 đơn vị cược => Ván 4: Nếu thắng, bạn tiếp tục tăng lên 4 đơn vị cược.
 • Nếu bạn thua ở bất cứ ván bài nào, bạn cần quay trở lại mốc cược 1 đơn vị.

4. Giao diện chơi cược Baccarat casino Beijing.


Các bạn cài Flash để chạy giao diện chơi.


Bắt đầu vào giao diện chơi với nhân viên nhà cái phục vụ được truyền hình trực tiếp livetream:


Bạn chọn trò chơi Baccarat và chọn phòng cược có mức tài chính phù hợp với bạn:

Đăng ký chơi ngay TẠI ĐÂY ( tải load bản chơi sạch không bị virut )

5. Video hướng dẫn chơi cược Baccarat tại Beijing.


Bạn chọn hình thức tải chơi tại Link sau: Link 1 , Link 2, Link 3 ( chú ý đây là Link dự phòng không dính virut ).

6. Để là thành viên chơi tại phòng game trên bạn cần phải đăng ký thành viên 

>>> tại link đây | hướng dẫn đăng ký


7. Sau khi đã là thành viên bạn cần nạp tiền trước khi chơi xem hướng dẫn 

>>> tại link đây | hướng dẫn gửi nạp tiền

8. Khi bạn giành chiến thắng bạn muốn rút tiền mặt xem hướng dẫn 

>>> tại link đây | hướng dẫn rút tiền

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Game bài cược Shanghai online cho người Việt.

Quay Nổ Hũ Slot Jackpot Online Thưởng Siêu Khủng

Game bài Paris online cho người Việt.

Game bài cược Vegas online cho người Việt.

Game cược đổi thưởng Live games online.