Game bài cược Baccarat đổi thưởng tại Live games
"Bet-on-Baccarat" là một trò chơi thời gian thực với hầu hết các thủ tục và các quy tắc tương tự như của Baccarat (hoặc Punto Banco).

QUY TRÌNH TRÒ CHƠI

Trò chơi diễn ra giữa hai bên - Người chơi và Nhà cái. Người chia bài chia 2 lá bài ngửa lên cho mỗi bên trong mỗi lần chia bài. Mỗi lần chia 1 lá bài và Nhà cái luôn nhận lá đầu tiên. Trong những tình huống đặc biệt lá bài thứ 3 được chia cho Người chơi và (hoặc) cho Nhà cái. Mục tiêu của trò chơi là thu thập tổng điểm gần nhất có thể hoặc bằng 9 (chín) sau khi các lá bài không được chia thêm theo quy tắc. Hòa nếu Người chơi và Nhà cái có cùng tổng số điểm.

Giá trị của bài số từ Hai (2) đến Chín (9) bằng với số điểm của lá bài được đưa ra. Giá trị của bài Hình và lá Mười (10) là không (0). Át có giá trị 1(một) điểm. Tất cả lá bài được tổng kết để tính tổng điểm của Người chơi. Nếu tổng điểm thể hiện trong một số hai chữ số, chữ số đầu tiên của con số bị bỏ qua và tổng điểm được quyết định chỉ dựa theo con số thứ hai của con số.

Ví dụ, tổng của Chín ( 9 ) và bốn ( 4 ) là 13, nên kết quả sẽ là 3. Tổng của Bảy ( 7 ) và tám ( 8 ) là 15, và kết quả sẽ là 5.

Đặt cược vòng đầu tiên có thể được đặt ngay cả trước khi các lá bài được chia. Người đánh cược có thể đặt vào một hoặc nhiều các kết quả có sẵn. Đặt cược vòng hai có thể được đặt sau khi Người chơi nhận lá bài đầu tiên và tỷ lệ cược được cập nhật. Cược được thực hiện trong vòng cá cược trước không có ảnh hưởng các vòng cá cược sau do đó người đánh cược có thể đặt cược vào kết quả giống nhau hoặc khác nhau nhiều hơn một lần. Cược vòng thứ ba có thể được đặt sau khi Nhà cái nhận lá bài đầu tiên và tỷ lệ cược được cập nhật. Sau vòng đặt cược Người chơi và Nhà cái nhận lá thứ hai, và nếu cần thiết, lá thứ ba mỗi người. Kết quả được tính toán và người chiến thắng trong trận được hiển thị trên màn hình.

Nếu kết quả là Hòa thì những con bạc đặt cược trên ván bài này sẽ được trả tiền thắng. Cược của Người chơi và (hoặc) Nhà cái sẽ vô hiệu và con bạc sẽ nhận lại tiền cược (tỷ lệ cược sẽ hòa (1.00)).

CÁCH ĐẶT CƯỢC?

Đăng nhập vào tài khoản Dafabet;
Nạp tiền vào tài khoản;
Chọn một danh mục đặt cược và đặt cược;
Nhấn "Xác Nhận"/ "Confirm" để tiếp tục


Điền "số tiền cược/ Amount" vào phiếu cược;;
Nhất "Đặt Cược"/"Place bet";


Thông điệp “Cược thành công” sẽ xuất hiện sau khi đặt cược của bạn được đặt.


CÁCH XEM KẾT QUẢ VÀ LỊCH SỬ ĐẶT CƯỢC?


Mỗi vòng xổ số sẽ cho ra một con số duy nhất và kết quả có thể tìm thấy tại trang "Kết Quả/ Results".


Bạn có thể xem lịch sử đặt cược tại trang “Lịch sử đặt cược/Bet history”.


QUY TẮC TRÒ CHƠI

1. Điều khoản:

1.1. Vòng cá cược - thời gian phân bổ cho việc chấp nhận đặt cược của người chơi.

1.2. Tỷ lệ cược - biểu hiện bằng số xác định trên cơ sở xác suất toán học của một kết quả, được nhân với số tiền của người chơi để tính tiền thắng cược.

1.3. Giá trị - các là bài đồng chất (ví dụ, quân 2, quân bồi, quân Át).

1.4. Chất - một trong bốn loại bài (Cơ, Rô, Chuồn, Bích).

1.5. Kiểu số - chẵn hay lẻ.

1.6. Bộ bài - một bộ bài 52 (năm mươi hai) lá gồm mười ba lá từ mỗi bốn chất (Hai, Ba, Bốn, Năm, Sáu, Bảy, Tám, Chín, Mười, Bồi, Đầm, Già, Át).

1.7. Cỗ bài - thiết bị game có sáu bộ bài được đặt trước khi bắt đầu trò chơi.

1.8. Trận - một trong những giao dịch của thẻ bắt đầu với vòng cược đầu tiên và kết thúc khi người chia bài thông báo kết quả của các giao dịch, thu thập tất cả các lá bài lật ngửa đã sử dụng trên bàn và đặt chúng vào hộp cho bài đã qua sử dụng.

1.9. Kết quả cá cược - có thể giải thích về kết quả của một trận thể hiện trong tỷ lệ cược mà có thể thay đổi trong quá trình rút ra tùy thuộc vào sự thay đổi của các xác suất toán học của kết quả.

1.10. Tùy chọn cá cược - một danh sách của tất cả các cược có sẵn cho người chơi.

1.11. Người chơi - một trong các bên của trò chơi mà người chia bài sẽ chia bài cho.

1.12. Nhà cái - một trong các bên của trò chơi mà người chia bài sẽ chia bài cho.

1.13. Hòa - Kết quả của trò chơi, có thể nếu sau khi mở hết bài của Người chơi và Nhà cái và hai bên có giá trị điểm giống nhau/bằng nhau.

1.14. Bài tự nhiên - một tình huống khi tổng số điểm của Người chơi và (hoặc) điểm của Nhà cái sau chia 2 lá bài cho mỗi người trong số họ là 8 (tám) hoặc 9 (chín).

1.15. Cược thêm - kết quả cá cược không phụ thuộc vào kết quả cá cược chính (Người chơi có đôi, Nhà cái có đôi, đôi bất kì, đôi hoàn hảo, lớn, nhỏ).

1.16. Người chơi có đôi - hai lá bài được chia đầu tiên của Người chơi cùng giá trị (ví dụ,lá Già Bích và lá Già Chuồn).

1.17. Nhà cái có đôi- hai lá bài được chia đầu tiên của Nhà cái cùng một giá trị (ví dụ, lá Bồi Cơ và lá Bồi Rô)

1.18. Đôi bất kì - hai lá đầu tiên được chia cho Người chơi hoặc Nhà cái có cùng giá trị (ví dụ,Đầm Chuồn và Đầm Cơ).

1.19. Đôi hoàn hảo - một cặp lá bài giống hệt nhau cùng một chất và giá trị (ví dụ, hai lá Già Cơ).

1.20. Nhỏ - tổng số lá bài được chia của Người chơi và Nhà Cái là 4.

1.21. Lớn - tổng số lá được chia của Người chơi và Nhà cái là 5 hoặc nhiều hơn.

2. Quy định:

2.1. Trò chơi được chơi giữa hai bên - Người chơi và Nhà cái. Người chia bài của trò chơi chia hai lá bài cho mỗi bên trong mỗi trận của trò chơi. Trong những tình huống đặc biệt người chia bài chia lá thứ ba cho Người chơi và (hoặc) Nhà cái. Các quy tắc của chia lá thứ ba được mô tả trong đoạn 2.6.

2.2. Chia bài:

2.2.1. Lá bài được chia cho các bên một lá lần lượt cho đến khi cả hai bên có hai lá bài mặt ngửa.

2.2.2. Người chơi luôn nhận được lá bài đầu tiên.

2.2.3. Khi cả hai bên có hai lá mặt ngửa, tình hình được đánh giá và phù hợp với các quy tắc cố định (xem 2.6) được xác định cho dù Người chơi và (hoặc) Nhà cái sẽ nhận được lá thứ ba.

2.3. Mục tiêu của trò chơi là để thu thập một số điểm càng gần càng tốt hoặc bằng 9 (chín). Người chiến thắng trong trò chơi là bên có tổng điểm là gần 9 (chín) sau khi không có thêm bài được chia theo các quy tắc.

2.3.1. Hòa. Hòa xảy ra khi Người chơi và Nhà cái có tổng điểm bằng nhau. Trong trường hợp người đặt cược Hòa đặt cược vào kết quả này được trả tiền thắng cược của họ. Cược đặt vào Người chơi và (hoặc) Nhà cái không có giá trị và người đặt cược nhận lại số tiền cược(tỷ lệ cược là bằng một (1.00)).

2.4. Giá trị của lá bài theo điểm:

2.4.1. Át có giá trị là 1 (một) điểm.

2.4.2. Tổng số điểm của lá bài từ Hai (2) Chín (9) bằng với số điểm của lá bài được đưa ra.

2.4.3. Giá trị của bài Hình (Bồi, Đầm, Già) và Mười (10) là không (0).

2.5. Tính toán tổng số điểm:

2.5.1. Tất cả các điểm lá bài của mỗi người chơi được tổng hợp để tính toán tổng số điểm của người chơi.

2.5.2. Nếu tổng số điểm được thể hiện là một số có hai chữ số, chữ số đầu tiên của các số bỏ qua và tổng số điểm được xác định chỉ dựa trên cơ sở của chữ số thứ hai của con số đó. Ví dụ, tổng của (9) Chín và Bốn (4) là 13, vì vậy kết quả sẽ là 3. Tổng của Bảy (7) và Tám (8) là 15, và kết quả sẽ là 5.

2.5.3. Cược bổ sung:

2.5.3.1. Ngoài các cược chính như Người chơi, Nhà cái hoặc Hòa còn có những lựa chọn cá cược phụ như đặt cược vào đôi và đặt cược về tổng số lá được chia. Tỷ lệ cho những kết quả thay đổi với mỗi vòng cược.

2.5.3.2. Cược vào đôi (Người chơi có đôi, Nhà cái đó đôi, Đôi bất kì) chỉ thắng khi hai lá bài đầu tiên của Player và Banker được chia. Thẻ thứ ba không được tính và không được sử dụng để tạo thành đôi

2.5.3.3. Cược trên tổng số lá được chia có thể được đặt cược. Đặt cược vào Nhỏ thắng khi tổng số thẻ được chia là 4. Đặt cược vào Lớn thắng khi 5 hoặc nhiều bài được chia.

2.5.3.4. Cược bổ sung không được kết nối với các cược chính. Có thể đặt cược chính vào Người chơi và đặt cược thêm vào Nhà cái có đôi và ngược lại. Cược bổ sung có thể được đặt mà không đặt cược vào các cược chính.

2.6. Bàn về quy tắc chia lá thứ ba:

2.6.1. Bảng của Người chơi:

Tổng điểm của Người chơi sau 2 lá bài.

Thao tác

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Lá thứ ba luôn được chia.

6 – 7

Lá thứ ba không được chia.

8 – 9

Bài tự nhiên – lá thứ ba không được chia.

          

2.6.2. Bảng của Nhà cái:

Tổng điểm của Nhà cái sau 2 lá bài

Lá thứ ba được chia, nếu giá trị lá thứ ba của Người chơi là

Lá thứ ba không được chia, nếu giá trị lá thứ ba của người chơi là

0 – 1 – 2

Lá thứ ba luôn được chia.

Lá thứ ba luôn được chia.

3

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9

8

4

2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7

0 – 1 – 8 – 9

5

4 – 5 – 6 – 7

0 – 1 – 2 – 3 – 8 – 9

6

6 – 7

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 8 – 9

7

Lá thứ ba không được chia.

Lá thứ ba không được chia.

8 – 9

Bài tự nhiên – lá thứ ba không được chia.

Bài tự nhiên – lá thứ ba không được chia.


2.7. Ngoại lệ từ Quy định:

2.7.1. Nếu sau khi chia hai lá đầu tiên cho mỗi người chơi tổng số điểm của Người chơi và (hoặc) Nhà cái là 8 (tám) hoặc 9 (chín), bài như vậy được gọi là một bài tự nhiên, và không có thêm lá được chia. Trò chơi dừng lại, tổng số điểm của Người chơi và Nhà cái được tính toán và người chiến thắng được công bố. Quy luật này thay thế tất cả các quy tắc khác.

2.7.2. Nếu sau khi chia hai lá đầu tiên cho mỗi người chơi tổng điểm của Người chơi là 6 (sáu) hoặc 7 (bảy) và tổng điểm Nhà cái là 5 (năm) hoặc ít hơn (0-1 - 2 - 3 – 4 – 5) vậy các Nhà cái được nhận lá thứ ba.

3. Lối chơi:

3.1. Vòng cược đầu tiên. Cược có thể được đặt ngay cả trước khi bài được chia trong vòng cược đầu tiên. Người đặt cược có thể đặt cược vào một hoặc nhiều kết quả có sẵn.

3.2. Vòng cược thứ hai. Sau vòng cược đầu tiên Người chơi nhận lá đầu tiên và tỷ lệ cược mới cho kết quả cá cược được hiển thị trên màn hình và vòng cược thứ hai vòng bắt đầu. Cược được thực hiện trong cá cược đầu tiên vòng không có ảnh hưởng đến cược của vòng cược thứ hai do đó người đánh cược có thể đặt cược vào kết quả giống nhau hoặc khác nhau nhiều hơn một lần.

3.3. Vòng cược thứ ba. Sau vòng cược thứ hai Nhà cái nhận lá đầu tiên và tỷ lệ cược mới cho kết quả cá cược được hiển thị trên màn hình và vòng cược thứ ba bắt đầu. Sau vòng cá cược Người chơi và Nhà cái nhận lá thứ hai, và nếu cần thiết, lá thứ ba mỗi người (xem 2.6). Kết quả được tính toán và người chiến thắng trong trận được hiển thị trên màn hình.

3.4. Thay đổi là bài:

3.4.1. Khi ít hơn 40 lá vẫn còn trong cỗ bài người chia bài thông báo rằng cỗ bài sẽ được thay đổi sau khi bài được chia.

3.4.2. Người chia bài đặt tất cả các lá bài đã sử dụng và chưa sử dụng vào hộp bài đã được sử dụng. Cỗ bài rỗng được thay thế bằng một cỗ bài đầy đủ và sẵn sàng để sử dụng với các lá bài xáo trộn. Hộp bài đã được sử dụng cũng được thay thế bằng một hộp rỗng. Sự thay đổi này được thực hiện theo thời gian thực khi đánh cược và khán giả có thể nhìn thấy nó.

3.5. Sự xáo trộn lá bài. Sau khi những cỗ bài được thay đổi người chia bài thứ hai đến và xáo trộn các lá bài trong khi mọi người nhìn thấy và chuẩn bị các lá bài để chia. Cả hai cỗ bài có thể nhìn thấy trên màn hình mọi lúc để người đánh cược có thể nhìn thấy sự xáo trộn và thay đối các lá bài.

4. Giới hạn cược:

4.1. Giới hạn cược tối đa và tối thiểu được xác định bởi công ty cá cược.

5. Các trường hợp đặc biệt:

5.1. Hủy trận. Ván Bet-on-Baccarat có thể bị hủy bỏ nếu:

5.1.1. Máy quét không thể quét bài hay đọc nó không khớp với bài trên bàn;

5.1.2. Một lá hoặc nhiều lá xuất hiện ở nhầm chỗ hoặc bị trộn;

5.1.3. Các vấn đề kỹ thuật xảy ra (các vấn đề kết nối internet, lỗi kỹ thuật trong studio hay sai lầm của người chia bài).

5.1.3.1. Sai lầm của người chia đó có thể khiến trận bị hủy bỏ:

5.1.3.1.1. Trình tự chia bài thay đổi (xem 2.2);

5.1.3.1.2. Một hoặc nhiều lá được đánh dấu hoặc bị hư hỏng;

5.1.3.1.3. Một hoặc nhiều lá rơi khỏi bàn hay không thể được nhìn thấy trên màn hình do lỗi của Người chia bài;

5.1.3.1.4. Một hoặc nhiều lá trong cỗ bài đang ngửa mặt lên và hình ảnh / số có thể nhìn thấy do xáo trộn không chính xác;

5.1.3.1.5. Người chia bài quét thẻ không chính xác, thẻ và cách đọc của máy quét không khớp với thẻ trên bàn.

5.1.4. Nếu trận bị hủy bỏ, tất cả cược sẽ bị hủy và số tiền trả lại cho người chơi (tỷ lệ cược là bằng với một).

5.2. Đốt bài. Bài có thể được đốt cháy trong trò chơi nếu:

5.2.1. Người chia bài lấy và cho thấy một thẻ mặt ngửa lên từ cỗ bài khi vòng cược chưa kết thúc;

5.2.2. Một thẻ không thể được quét hoặc đọc bởi chương trình do lý do kỹ thuật.

5.3. Thủ tục đốt bài:

5.3.1. Người chia bài cho thấy lá bài mặt ngửa lên cho mọi người chơi;

5.3.2. Người chia bài thông báo rằng bài chỉ định sẽ được đốt cháy;

5.3.3. Người chia bài đặt thẻ vào hộp bài đã được sử dụng;

5.3.4. Người chia bài lấy một lá bài mới từ cỗ bài vào vị trí của lá bị đốt cháy.

6. Thủ tục tổ chức trò chơi:

6.1. Trận của trò chơi diễn ra 24/7 với nghỉ bảo trì theo yêu cầu, tuy nhiên, mọi thứ khác bao gồm cả Người chia bài và thay đổi lá bài được hiển thị trực tiếp cho mọi người xem.

7. Thiết bị được sử dụng trong trò chơi:

7.1. Sáu tiêu chuẩn cỗ bài 52 (năm mươi hai) lá. Mỗi lá bài có một mã vạch duy nhất được quét bằng một máy quét bảng tích hợp khi bài được chia trên bàn.

7.2. Máy quét bảng tích hợp sử dụng để quét mã vạch trên lá bài.

7.3. Thẻ bảo mật được sử dụng để che thẻ phía dưới của cỗ bài.

7.4. Cỗ bài với thẻ xáo trộn từ đó người chia bài chia lá bài.

7.5. Bảng với hai vị trí được đánh dấu cho bài của Người chơi và Nhà cái.

7.6. Hộp dành cho bài được sử dụng nơi người chia bài đặt các lá bài đã qua sử dụng sau khi chia.

8. Thông tin bổ sung:

8.1. Các Quy tắc và Quy định được công bố trong một số ngôn ngữ cho các mục đích thông tin và dễ dàng truy cập bởi người chơi. Phiên bản tiếng Anh là cơ sở pháp lý của mối quan hệ giữa Người Chơi và Nhà điều hành và trong trường hợp có sự khác biệt giữa phiên bản không phải tiếng Anh và phiên bản tiếng Anh của các Quy tắc & Quy định, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
  • Đăng ký chơi ngay tại đâyTải link load nhanh ko bị dính virut )
                

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Game bài cược Shanghai online cho người Việt.

Quay Nổ Hũ Slot Jackpot Online Thưởng Siêu Khủng

Game bài Paris online cho người Việt.

Game bài cược Vegas online cho người Việt.

Game cược đổi thưởng Live games online.