Game bài cược Poker đổi thưởng tiền thật tại Live games
GIỚI THIỆU VỀ GAME BÀI CƯỢC POKER TẠI LIVE GAMES

"Bet-on-Poker" là một trò chơi trực tiếp với các quy tắc và lối chơi tương tự trò chơi poker phổ biến nhất hiện nay là Texas Hold'em Poker.

QUY TRÌNH TRÒ CHƠI


Người chia bài chia mười hai (12) lá bài ngửa mặt vào sáu (6) Vị Trí theo chiều kim đồng hồ, do đó, mỗi vị trí tiếp nhận hai (2) lá bài mặt ngửa lên. Sau đó năm (5) lá bài chung (gọi là Bài Chung) được chia ngửa mặt. Mục tiêu của trò chơi là để tạo thành Kết hợp năm lá bài tốt nhất sử dụng lá bài hiện có tại vị trí và Bài Chung. Những vị trí nào với Tay bài xếp hạng cao nhất sẽ chiến thắng. Hòa có thể có trong trò chơi nếu có nhiều hơn một Vị trí có Sự kết hợp cao nhất giống nhau.


Đặt cược vòng đầu tiên có thể được đặt trước khi bài được chia. Người đặt cược có thể đặt cược vào một hoặc nhiều kết quả sẵn có. Không có giới hạn về bao nhiêu cược có thể được đặt trên một hoặc một số kết quả. Cược vòng thứ hai có thể được đặt sau khi bài được chia và tỷ lệ cược được cập nhật. Cược đặt trong vòng cá cược trước không có ảnh hưởng đến cược trong vòng cược thứ hai. Cược vòng thứ ba có thể được đặt sau khi Flop (ba (3) lá bài chung đầu tiên) được chia ngửa mặt và tỷ lệ cược được cập nhật. Cược vòng thứ tư có thể được đặt sau khi Turn (lá chung thứ tư) được chia ngửa mặt và tỷ lệ cược được cập nhật. Cuối cùng, River (lá chung thứ năm) được chia và kết quả trận được xác định.

Trong trường hợp hòa, tiền thắng được trả cho tất cả người chơi đặt cược vào bất kỳ Tay bài chiến thắng trong bất kỳ vòng đặt cược nào. Tất cả Vị trí và Tay bài thắng và tất cả người đặt cược vào bất kỳ Tay bài được trả tiền thắng cược của họ nếu Tay bài tốt nhất được đặt trên Bài Chung. Các trận của trò chơi diễn ra 24/7 với các giờ nghỉ bảo trì theo yêu cầu.

CÁCH ĐẶT CƯỢC

Đăng nhập vào tài khoản Dafabet;
Nạp tiền vào tài khoản;
Chọn một danh mục đặt cược và đặt cược;
Nhấn "Xác Nhận"/ "Confirm" để tiếp tục

Điền "số tiền cược/ Amount" vào phiếu cược;;
Nhất "Đặt Cược"/"Place bet";


Thông điệp “Cược thành công” sẽ xuất hiện sau khi đặt cược của bạn được đặt.


CÁCH XEM KẾT QUẢ VÀ LỊCH SỬ ĐẶT CƯỢC

Mỗi vòng xổ số sẽ cho ra một con số duy nhất và kết quả có thể tìm thấy tại trang "Kết Quả/ Results".


Bạn có thể xem lịch sử đặt cược tại trang “Lịch sử đặt cược/Bet history”.


QUY TẮC TRÒ CHƠI:

1. Điều khoản:

1.1. Ván - bắt đầu khi người chia bài quét thẻ đầu tiên và đặt nó ở Vị trí đầu tiên (Hand 1) và kết thúc khi người chia bài đặt bai chung cuối cùng mặt ngửa lên, thông báo người chiến thắng và đặt tất cả các là bài mặt ngửa lên trở lại cỗ bài. Trước khi bắt đầu mỗi trận người chia bài thông báo bắt đầu trận và xáo trộn các lá bài.

1.2. Vị trí (lá bài - Tay bài 1-6) - hai lá đặt ngửa mặt lên bàn. Tổng cộng có sáu (6) Vị trí (Tay bài) tham gia vào một trận và được đánh số 1-6.

1.3. Kết quả cá cược - có thể giải thích về kết quả của một trận thể hiện khi tỷ lệ cược có thể thay đổi trong quá trình của trận tùy thuộc vào sự thay đổi của các xác suất toán học của kết quả.

1.4. Vòng cá cược - thời gian phân bổ để cược của người đặt cược được chấp nhận. Một Vòng cược mới bắt đầu sau mỗi thay đổi trong lối chơi (trước và sau khi bài được chia, sau khi Flop và sau khi Turn).

1.5. Tùy chọn cá cược - danh sách của tất cả các cược có sẵn cho người đặt cược. Chế độ toàn màn hình có thể sẽ không có toàn bộ danh sách các lựa chọn đặt cược khả dụng.

1.6. Bài Chung - năm lá (5) chung mà mỗi Vị trí (Tay bài) sử dụng để tạo thành sự kết hợp tốt nhất.

1.7. Kết hợp (xếp hạng Tay bài) - năm (5) lá bài từ hai (2) lá bài có sẵn và năm (5) lá bài chung. Xem mục 2.4 cho xếp hạng Tay bài từ thấp đến cao.

1.8. Flop - ba (3) lá bài chung được chia sau khi tất cả sáu (6) Vị trí nhận lá bài có sẵn đầu tiên của họ và Vòng cược thứ hai kết thúc.

1.9. Turn - lá chung thứ tư được chia sau vòng cược thứ ba.

1.10. River - lá chung thứ năm được chia sau vòng cược thứ tư.

1.11. Kicker – một lá bài lẻ không tự nó tham gia trong việc xác định thứ hạng của tay bài, nhưng mà có thể được sử dụng để phá vỡ mối quan hệ giữa tay bài của cùng một cấp bậc.

1.12. Bài Cut - loại bài đặc biệt được sử dụng để che lá bài phía dưới để ngăn chặn nó bị phơi ra.

2. Quy định:

2.1. Mỗi Vị trí nhận hai (2) lá bài mặt ngửa. Bài Chung được lật ngửa mặt. Kết quả được xác định dựa trên video trực tuyến và dữ liệu máy quét chụp mỗi lá bài mặt ngửa trên bàn.

2.2. Mục tiêu của trò chơi là tạo thành sự kết hợp năm lá tốt nhất bằng cách sử dụng lá bài tại Vị trí và Bài Chung. Vị trí có Tay bài xếp hạng cao nhất thắng.

2.3. Hòa. Hòa có thể xảy ra nếu có nhiều hơn một Vị trí có sự kết hợp như nhau. Trong trường hợp này, tiền thắng được trả cho tất cả người đặt cược vào bất kỳ Tay bài thắng trong bất kỳ vòng đặt cuợc nào. Tất cả Vị trí và Tay bài thắng và tất cả người đặt cược vào bất kỳ Tay bài được trả tiền thắng cược nếu Tay bài tốt nhất được đặt trên Bài Chung.

2.4. Kết hợp poker có thể xảy ra (từ thấp nhất đến cao nhất):

2.4.1. Bài lớn. Bất kì tay bài nào không thể tạo thành một trong các dạng kết hợp được đề cập dưới đây. Tay bài với lá bài lớn sẽ nhất thắng.


2.4.2. Đôi. Bất kỳ hai (2) lá bài giống nhau (hai át, hai già và v.v). Nếu một vài Tay bài có lá bài lẻ (kicher) cao hơn sẽ thắng.


2.4.3. Hai cặp. Bất kỳ hai (2) lá bài có cùng giá trị cùng với hai (2) lá bài khác có cùng giá trị. Nếu một vài vị trí có một Tay bài Hai cặp, Tay bài với các cặp lớn hơn sẽ thắng. Nếu hai người có hai cặp cùng giá trị, Tay bài với lá bài lẻ (kicker) cao hơn sẽ thắng.


2.4.4. Sám cô. Bất kì ba (3) lá bài có cùng giá trị. Nếu một vài Tay bài có 3 lá giống nhau, Tay bài với 3 lá giống nhau lớn hơn thắng. Nếu hai Tay bài có cùng 3 lá giống nhau, Tay bài với lá bài thứ tư hoặc thứ năm cao hơn thắng.


2.4.5. Sảnh. Bất kì năm (5) lá bài liên tiếp của các chất khác nhau. Át có thể tính là một trong hai lá bài thấp (A-2-3-4-5) hoặc cao (10-J-Q-K-A).


2.4.6. Thùng. Bất kì năm (5) lá bài không liên tiếp có cùng một chất. Nếu một vài Tay bài có Thùng, Tay bài với lá bài có sẵn cao hơn được sử dụng để tạo thành Tay bài tốt nhất sẽ giành chiến thắng.


2.4.7. Cù lũ. Bất kì ba (3) lá bài cùng giá trị với bất kỳ hai (2) lá bài của cùng giá trị. Nếu một vài Tay bài có Cù lũ, Tay bài với 3 lá giống nhau cao nhất thắng. Nếu một vài Tay bài có cùng 3 lá giống nhau, Tay bài với Cặp cao hơn sẽ thắng.


2.4.8. Bốn lá giống nhau. Bất kì bốn (4) lá bài cùng giá trị. Nếu một vài Tay bài có 4 lá giống nhau, Tay bài với cao 4 lá giống nhau lớn hơn thắng. Nếu một vài Tay bài có cùng 4 lá giống nhau, Tay bài với lá bài lẻ (kicker) cao hơn sẽ thắng.


2.4.9. Thùng phá Sảnh. Bất kỳ Thùng với tất cả năm (5) lá bài của cùng một chất. Nếu một vài Tay bài có Thùng phá Sảnh,Tay bài với Thùng phá Sảnh cao hơn thắng.


2.4.10. Royal Flush. Tất cả năm (5) lá bài từ Mười đến Át có cùng một chất. Đây là Tay bài Poker mạnh nhất.


3. Lối chơi:

3.1. Người chia bài chia mười hai (12) lá bài ngửa mặt vào sáu (6) Vị Trí theo một chiều kim đồng hồ . Mỗi Vị trí nhận hai lá bài có sẵn và được đánh số 1-6 (Tay bài 1, Tay bài 2, Tay bài 3, Tay bài 4, Tay bài 5, Tay bài 6).

3.2. Vòng cược đầu tiên. Vòng cược đầu tiên bắt đầu ngay cả trước khi lá bài trong túi được chia. Người đặt cược có thể đặt cược một hoặc nhiều hơn kết quả có sẵn.

3.3. Không có giới hạn về bao nhiêu cược có thể được đặt trên một hoặc một số kết quả. Người đặt cược có thể đặt cược vào một, hai, ba, bốn, năm hoặc tất cả sáu Tay trong một hoặc nhiều vòng cược.

3.4. Vòng cược thứ hai. Lá bài túi được chia sau vòng cược đầu tiên và tỷ lệ cược cập nhật được hiển thị trên màn hình cho mỗi Tay bài. Vòng cược thứ hai bắt đầu. Cược đặt trong vòng cá cược đầu tiên không có ảnh hưởng đến cược trong vòng cược thứ hai.

3.5. Vòng cược thứ ba. Người chia bài chia Flop (ba (3) lá chung đầu tiên) ngửa mặt sau khi vòng cá cược thứ hai và tỷ lệ cược cho mỗi Tay bài được cập nhật. Vòng cược thứ ba bắt đầu và người đặt cược có thể đặt cược vào kết quả hoặc các kết quả được lựa chọn.

3.6. Vòng cược thứ tư. Turn (lá chung thứ tư) được chia ngửa mặt, tỷ lệ cược được cập nhật và vòng cược thứ tư bắt đầu.

3.6.1. Sẽ có trường hợp khi một số kết quả cá cược sẽ không có cơ hội chiến thắng sau khi Flop hoặc / và Turn. Những kết quả này sẽ được đánh dấu Thua trên màn hình và hiển thị thay tỷ lệ cược;

3.6.2. Một số vị trí có thể hình thành Tay bài cao nhất có thể sau khi Flop hoặc Turn. Những Tay bài hay kết quả sẽ được đánh dấu Thắng và hiển thị thay tỷ lệ cược trên màn hình;

3.6.3. Đặt cược sẽ không được chấp nhận cho kết quả cá cược Thắng và Thua. Cược vào kết quả cá cược khác có thể được đặt một cách tự do.

3.7. Người chia bài chia River (lá chung thứ năm) sau vòng cược thứ tư và các chương trình xác định kết quả trận. Tay bài chiến thắng được đánh dấu Thắng và Tay bài thua được đánh đấu Thua. Người đặt cược thắng được trả tiền thắng cược, người chia bài thông báo người thắng cuộc, xáo trộn các lá bài và bắt đầu một trận mới.

4. Giới hạn cược:

4.1. Giới hạn cược tối đa và tối thiểu được xác định bởi công ty cá cược.

5. Các trường hợp đặc biệt:

5.1. Hủy trận. Trận Poker có thể bị hủy bỏ nếu:

5.1.1. Máy quét không thể đọc được lá bài hoặc nó đọc không khớp với lá bài trên bàn;

5.1.2. Một nhiều lá bài bị thất lạc hoặc bị trộn lẫn;

5.1.3. Các vấn đề kỹ thuật xảy ra: vấn đề kết nối internet, lỗi kỹ thuật trong studio hay lỗi của người chia bài.

5.1.3.1. Lỗi của người chia bài có thể khiến trận bị hủy bỏ:

5.1.3.1.1. Trình tự chia bài thay đổi (xem 3.1.);

5.1.3.1.2. Một hoặc nhiều lá bài bị đánh dấu hoặc bị hư hỏng;

5.1.3.1.3. Một hoặc nhiều lá bài rơi khỏi bàn hay không thể được nhìn thấy trên màn hình do lỗi của Người chia bài;

5.1.3.1.5. Người chia bài quên sử dụng thẻ an ninh;

5.1.3.1.6. Người chia bài quét thẻ không chính xác, thẻ và cách đọc của máy quét không khớp với thẻ trên bàn.

5.1.4. Nếu trận bị hủy bỏ, tất cả cược sẽ bị hủy và số tiền trả lại cho người chơi (tỷ lệ cược là bằng với một).

5.2. Đốt thẻ. Thẻ có thể được đốt cháy trong trò chơi nếu:

5.2.1. Người chia bài lấy và cho thấy một thẻ mặt ngửa lên từ cỗ bài khi vòng cược chưa kết thúc;

5.2.2. Một thẻ không thể được quét hoặc đọc bởi chương trình do lý do kỹ thuật.

5.3. Thủ tục đốt thẻ:

5.3.1. Người chia bài cho thấy lá bài mặt ngửa lên cho mọi người chơi;

5.3.2. Người chia bài thông báo rằng lá bài chỉ định sẽ được đốt cháy;

5.3.3. Người chia bài đặt lá bài bị đốt cháy vào bên phải của cô và gần mép của bàn (bên trái trên màn hình);

5.3.4. Người chia bài lấy một lá bài mới từ cỗ bài vào vị trí của lá bài bị đốt cháy

5.4. Đây được coi là một lỗi kỹ thuật nếu có sự không khớp trong đồ họa (tỷ lệ cược cá cược khác nhau, tay bài thắng hay thua sai) và video trực tiếp trong một trận trong một nơi cá cược cụ thể. Cược được đặt trong một nơi cá cược sẽ bị hủy nếu một người đánh bạc có thể cung cấp đầy đủ bằng chứng để xác minh lỗi với thông tin hình ảnh (hình ảnh hoặc video clip).

6. Thủ tục tổ chức trò chơi:

6.1. Trận của trò chơi diễn ra 24/7 với nghỉ bảo trì theo yêu cầu, tuy nhiên, mọi thứ khác bao gồm cả Người chia bài và thay đổi lá bài được hiển thị trực tiếp cho mọi người xem.

7. Lá bài:


7.1. Cỗ bài được trình chiếu ngửa mặt ở lúc đầu hoặc lúc phát sóng. Người xem có thể thấy rằng không có lá bài bị mất hoặc lá bài phụ được đặt trong cỗ bài.

7.2. Cỗ bài được thay đổi nếu một lá bài rơi khỏi bàn hoặc được đặt nơi người đặt cược không thể nhìn thấy nó. Nếu một hoặc nhiều lá bài bị đánh dấu hoặc bị hư hỏng, cỗ bài cũng được thay đổi.

7.3.Bộ bài tiêu chuẩn 52 (năm mươi hai) lá được sử dụng trong các trò chơi. Mỗi lá bài có một mã vạch duy nhất được quét bởi một máy quét bảng tích hợp khi bài được chia trên bàn.

8. Người chia bài:


8.1. Người chia bài được thay đổi mỗi 20-50 phút.

8.2. Tổng cộng có 22 người chia được thay đổi trong ngày (0:00-00:00 (GMT + 2)). Chu kỳ này có thể thay đổi vì lý do kỹ thuật.

9. Thiết bị được sử dụng trong trò chơi:

9.1. Bộ bài tiêu chuẩn 52 (năm mười hai) lá. Mỗi lá bài có một mã vạch đặc biệt.

9.2. Bài Cut (xem mục 1.12)

9.3. Một ván bài với sáu vị trí đánh số từ 1-6 nơi mà các lá bài có sẵn được chia và một vị trí đặc biệt ở giữa bàn cho Bài Chung.

9.4. Một máy quét bảng tích hợp sử dụng để quét các mã vạch trên lá bài.

10. Thông tin bổ sung:


10.1. Các Quy tắc và Quy định được công bố trong một số ngôn ngữ cho các mục đích thông tin và dễ dàng truy cập bởi người chơi. Phiên bản tiếng Anh là cơ sở pháp lý của mối quan hệ giữa Người Chơi và Nhà điều hành và trong trường hợp có sự khác biệt giữa phiên bản không phải tiếng Anh và phiên bản tiếng Anh của các Quy tắc & Quy định, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Game bài cược Shanghai online cho người Việt.

Quay Nổ Hũ Slot Jackpot Online Thưởng Siêu Khủng

Game bài Paris online cho người Việt.

Game bài cược Vegas online cho người Việt.

Game cược đổi thưởng Live games online.